Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191640865

Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“

Diena: 2023-06-09

Mokestis už darželį nuo 2023 m. rugsėjo mėn.

Mokesčių pokyčiai nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-103 “DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-454 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ

Plačiau
Skip to content