Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191640865

Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“

Korupcijos prevencija

Susidūrus su korupcijos apraiškomis, informuoti galima:

  • raštu, atsiunčiant pranešimą adresu:
    Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“, Baltų pr. 49, LT-48233 Kaunas
  • el. l. prevencija@ausrine.lt
  • žodžiu, kreipiantis į už korupcijos prevenciją atsakingus asmenis Kauno lopšelio-darželio „Aušrinė“
  • Tel. +370 37 37 75 28

 

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

 

Kauno lopšelio-darželio „Aušrinė“ 2022-2025 metų korupcijos prevencijos programa Peržiūrėti dokumentą

Kauno lopšelio-darželio „Aušrinė“ korupcijos prevencijos tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Skip to content