Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191640865

Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“

Nuorodos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/

Kauno miesto savivaldybė https://www.kaunas.lt/

Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo skyrius http://www.kaunas.lt/index.php?1491061009

Ikimokyklinis ugdymas ir jį reglamentuojančių teisės aktų sąrašas – https://www.kaunas.lt/wp-content/uploads/sites/13/2015/07/IU-teises-aktai-5.pdf

Priešmokyklinis ugdymas ir jį reglamentuojančių teisės aktai – https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-priesmokyklinis-ugdymas/

Informacija tėvams apie ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, pagalbą vaikui ir kt. https://www.kaunas.lt/svietimas/informacija-tevams/

Kauno švietimo inovacijų centras https://www.kaunosic.lt/

Švietimo naujienos https://www.svietimonaujienos.lt/

 

Skip to content