Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191640865

Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“

Vaikų priėmimo tvarka

Priėmimas ir konsultacijos dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vyksta

antradieniais  8.00-15.00 val.

Kreiptis į raštvedę. Tel. (8 37)  37 75 28.

Reikalingi dokumentai: vaiko gimimo liudijimas (kopija), dokumentai patvirtinantys prioritetą.

2023 m. birželio 2 d. Kauno miesto savivaldybės mero potvarkis Nr. M-320  Peržiūrėti dokumentą

Prašymų teikimo tvarka:

Savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvai (įtėviai, globėjai), norintys gauti siuntimą į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, pateikia nurodytus dokumentus Savivaldybės mero potvarkiu sudarytai Siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, darbo grupei (toliau  – Darbo grupė) adresu: J. Gruodžio g. 9, Kaunas, arba el. paštu svietimo.skyrius@kaunas.lt).

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. KOVO 28 D. SPRENDIMAS NR. T-102 „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-331 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS“ PAKEITIMO“

Peržiūrėti dokumentą

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

Informaciją apie laisvas vietas ir eilę registruotame darželyje galite sužinoti adresu  http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/

DĖL VIETŲ SKAIČIAUS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE 2023–2024 MOKSLO METAIS

 

VAIKŲ ATVEDIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES IR IŠLEIDIMO IŠ JŲ TVARKOS APRAŠAS
Peržiūrėti dokumentą

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRINĖ“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS

Peržiūrėti dokumentą

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRINĖ“ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS

Peržiūrėti dokumentą

Skip to content