Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191640865

Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“

Veiklos dokumentai

ĮSTAIGOJE VYKDOMA:

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS     Peržiūrėti dokumentą

UGDYMO PASIEKIMŲ VERTINIMO SISTEMOS APRAŠAS      Peržiūrėti dokumentus

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS      Peržiūrėti dokumentą

INFORMACIJA APIE TARPTAUTINIO IKIMOKYKLINIO PROJEKTO METODIKĄ „GERA PRADŽIA“     Peržiūrėti dokumentą

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO “AUŠRINĖ” BENDRUOMENĖS ETIKOS KODEKSAS      Peržiūrėti dokumentą

PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS   Peržiūrėti dokumentą

2018-2019 METAIS PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE VYKDOMA PREVENCINĖ PROGRAMA “ZIPIO DRAUGAI”.

PLAČIAU: http://www.vaikolabui.lt/wp-content/uploads/2012/04/Zipio-draugai_lankstukas_info_IKI_2012.-5000-vnt.pdf   

ARBA http://www.vaikolabui.lt/zipio-draugai/

 

Skip to content