Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191640865

Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1 Leonora Aranauskienė Aukštesnysis,
J. Gruodžio muzikos m-kla, 1973 m.
Choro dirigavimas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (muzikos) mokytoja Vyresnioji mokytoja
2 Ilona Ramoškevičienė Aukštasis,
LKKA, 2009 m.
LKKA, 2011 m.
Kūno kultūra Neformaliojo švietimo (kūno kultūros) mokytoja Mokytoja metodininkė
3 Daiva Juodsnukienė Aukštasis,
ŠPU, 1989 m.
Oligofrenopedagogika Logopedė Vyr. logopedė
4 Diana Liubinienė Aukštasis,
ŠU, 2001 m.
VPU, 2005 m.
Specialioji pedagogika ir logopedija Logopedė, specialioji pedagogė Logopedė metodininkė
5 Jonita Petrauksienė Aukštasis,
VDU, 2012 m.
Psichologija Psichologė Psichologės asistentė
6 Ingrida Bertulienė Aukštasis,
ŠU, 2005 m.
Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Mokytoja metodininkė
7 Jolita Gustaitienė Aukštasis,
KU, 2004 m.
Vaikystės pedagogika Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresnioji mokytoja
8 Dalia Klinavičienė Aukštasis,
VDU, 2005 m.
VPU, 2006 m.
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogika Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Mokytoja ekspertė
9 Gintarė Varškevičiūtė Aukštasis,
VPU 2009 m.
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogika Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo);

Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo)

Vyresnioji mokytoja
10 Lilija Valentienė Aukštesnysis,
Marijampolės ped. m-kla, 1976 m.
Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) Vyresnioji mokytoja
11 Grasilda Budrienė Aukštesnysis,
Marijampolės ped. m-kla, 1979 m.
Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) Vyresnioji mokytoja
12 Dalia Marčenkienė Aukštesnysis,
Marijampolės ped. m-kla, 1977 m.
Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresnioji mokytoja
13 Ona Kveragienė Aukštesnysis,
Klaipėdos ped. m-kla, 1973 m.
Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresnioji mokytoja
14 Irena Puodžiukaitienė Aukštasis,
VPU, 2004 m.
Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Mokytoja metodininkė
15 Kazimiera Kasiulevičienė Aukštasis,
KU, 2005 m.
Vaikystės pedagogika Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) Mokytoja metodininkė
16 Elena Aleknienė Aukštasis ne-
universitetinis,
Kauno kolegija, 2010 m.
Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresnioji mokytoja
17 Rasa Mikštaitė Aukštasis,
KU, 2005 m.
Vaikystės pedagogika Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) Mokytoja metodininkė
18 Nijolė Railienė Aukštesnysis,
Panevežio ped. m-kla, 1975 m.
Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) Vyresnioji mokytoja
19 Albina Viselgaitė Aukštasis ne-
universitetinis Kauno kolegija, 2006 m.
Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresnioji mokytoja
20 Dovilė Smilgaitytė Aukštasis,
LEU, 2013 m.
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogika Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresnioji mokytoja
21 Rozvita Šemežytė-Zykienė Aukštasis
VDU, 2015 m.
Aukštasis neuniversitetinis
Kauno kolegija, 2013 m.
Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji mokytoja
22 Ina Saramud Specialusis vidurinis išsilavinimas,
Černiachovsko pedagoginė mokykla, 1992 m.
Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresnioji mokytoja
23 Indrė Zinkevičiūtė Aukštasis,
VPU, 2010 m.
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogika Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresnioji mokytoja
24 Edita Jasienė Aukštasis neuniversitetinis
Kauno kolegija, 2017
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresnioji mokytoja
25 Kristina Petruitytė Aukštasis,
Kauno kolegija, 2017
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresnioji mokytoja
26 Svetlana Jonikienė Aukštasis,
Kauno kolegija, 2012 m.
Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresnioji mokytoja
27 Dalia Linkevičienė Aukštasis neuniversitetinis, Kauno kolegija, 2021 m. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Mokytoja
Skip to content