Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191640865

Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1 Giedrė Motiejūnienė Aukštasis

VPU, 2006 m.

VPU, 2008 m.

Muzikos mokytoja Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (muzikos) mokytoja Muzikos mokytojo metodininko
2 Ilona Ramoškevičienė Aukštasis,
LKKA, 2009 m.
LKKA, 2011 m.
Kūno kultūra Neformaliojo švietimo (kūno kultūros) mokytoja Mokytojo metodininko
3 Daiva Juodsnukienė Aukštasis,
ŠPU, 1989 m.
Oligofrenopedagogika Logopedė Vyr. logopedė
4 Diana Liubinienė Aukštasis,
ŠU, 2001 m.
VPU, 2005 m.
Specialioji pedagogika ir logopedija Logopedė, specialioji pedagogė Logopedo metodininko
5 Jonita Petrauksienė Aukštasis,
VDU, 2012 m.
Psichologija Psichologė Psichologės asistentė
6 Ingrida Bertulienė Aukštasis,
ŠU, 2005 m.
Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Mokytojo metodininko
7 Jolita Gustaitienė Aukštasis,
KU, 2004 m.
Vaikystės pedagogika Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresnioji mokytoja
8 Dalia Klinavičienė Aukštasis,
VDU, 2005 m.
VPU, 2006 m.
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogika Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Mokytoja ekspertė
9 Gintarė Varškevičiūtė Aukštasis,
VPU 2009 m.
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogika Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo);

Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo)

Vyresnioji mokytoja
10 Lilija Valentienė Aukštesnysis,
Marijampolės ped. m-kla, 1976 m.
Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) Vyresnioji mokytoja
11 Grasilda Budrienė Aukštesnysis,
Marijampolės ped. m-kla, 1979 m.
Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) Vyresnioji mokytoja
12 Dalia Marčenkienė Aukštesnysis,
Marijampolės ped. m-kla, 1977 m.
Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresnioji mokytoja
13 Vaida Grigonytė Aukštasis

Kauno kolegija, 2022 m.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Mokytoja
14 Irena Puodžiukaitienė Aukštasis,
VPU, 2004 m.
Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Mokytojo metodininko
15 Kazimiera Kasiulevičienė Aukštasis,
KU, 2005 m.
Vaikystės pedagogika Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) Mokytojo metodininko
16 Elena Aleknienė Aukštasis ,
Kauno kolegija, 2010 m.
Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresnioji mokytoja
17 Rasa Mikštaitė Aukštasis,
KU, 2005 m.
Vaikystės pedagogika Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) Mokytojo metodininko
18 Albina Viselgaitė Aukštasis  Kauno kolegija, 2006 m. Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresnioji mokytoja
19 Dovilė Smilgaitytė Aukštasis,
LEU, 2013 m.
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogika Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresnioji mokytoja
20 Rozvita Šemežytė-Zykienė Aukštasis
VDU, 2015 m.
Aukštasis
Kauno kolegija, 2013 m.
Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji mokytoja
21 Ina Saramud Specialusis vidurinis išsilavinimas,
Černiachovsko pedagoginė mokykla, 1992 m.
Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresnioji mokytoja
22 Indrė Zinkevičiūtė Aukštasis,
VPU, 2010 m.
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogika Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresnioji mokytoja
23 Edita Jasienė Aukštasis
Kauno kolegija, 2017
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresnioji mokytoja
24 Kristina Petruitytė Aukštasis,
Kauno kolegija, 2017
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresnioji mokytoja
25 Svetlana Jonikienė Aukštasis,
Kauno kolegija, 2012 m.
Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresnioji mokytoja
26 Dalia Linkevičienė Aukštasis

Kauno kolegija, 2021 m.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Mokytoja
Skip to content