Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191640865

Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Kontaktai
1. Audronė T. Direktorė Tel. +370 37 377528

El. p. info@ausrine.lt

audrute@gmail.com

2. Danguolė V. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Tel. +370 37 377556

El. p. info@ausrine.lt

danguolevaliene@gmail.com

3. Giedrė M. Meninio ugdymo mokytoja (muzika) Tel. +370 37 377528

El. p. info@ausrine.lt

4. Ilona R. Meninio ugdymo mokytoja (kūno kultūra) Tel. +370 37 377528

El. p. info@ausrine.lt

5. Daiva J. Logopedė Tel. +370 37 377528

El. p. info@ausrine.lt

6. Diana L. Logopedė, specialioji pedagogė Tel. +370 37 377528

El. p. info@ausrine.lt

7. Jonita P. Psichologė Tel. +370 37 377528

El. p. info@ausrine.lt

8. Ina S. Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Tel. +370 37 377528

El. p. info@ausrine.lt

9. Ingrida B. Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Tel. +370 37 377528

El. p. info@ausrine.lt

10. Jolita G. Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Tel. +370 37 377528

El. p. info@ausrine.lt

11. Dalia K. Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Tel. +370 37 377528

El. p. info@ausrine.lt

12. Vaida G. Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Tel. +370 37 377528

El. p. info@ausrine.lt

13. Neringa M. Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Tel. +370 37 377528

El. p. info@ausrine.lt

14. Kristina P. Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Tel. +370 37 377528

El. p. info@ausrine.lt

15. Indrė K. Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) Tel. +370 37 377528

El. p. info@ausrine.lt

16. Dovilė S. Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) Tel. +370 37 377528

El. p. info@ausrine.lt

17. Grasilda B. Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Tel. +370 37 377528

El. p. info@ausrine.lt

18. Lilija V. Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Tel. +370 37 377528

El. p. info@ausrine.lt

19. Dalia L. Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Tel. +370 37 377528

El. p. info@ausrine.lt

20. Svetlana J. Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Tel. +370 37 377528

El. p. info@ausrine.lt

21. Rozvita Š. Z. Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Tel. +370 37 377528

El. p. info@ausrine.lt

22. Gintarė V. Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo)

Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo)

Tel. +370 37 377528

El. p. info@ausrine.lt

23. Dalia M. Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Tel. +370 37 377528

El. p. info@ausrine.lt

24. Inga B. Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Tel. +370 37 377528

El. p. info@ausrine.lt

25. Irena P. Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Tel. +370 37 377528

El. p. info@ausrine.lt

25. Kazimiera K. Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) Tel. +370 37 377528

El. p. info@ausrine.lt

27. Rasa M. Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo)

Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo)

Tel. +370 37 377528

El. p. info@ausrine.lt

28. Albina V. Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Tel. +370 37 377528

El. p. info@ausrine.lt


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PAREIGYBĖMS

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – direktoriaus pavaduotojo ugdymui darbą gali dirbti asmuo, turintis ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir turintis pedagogo kvalifikaciją bei ne mažesnį kaip 3 metų nepertraukiamo pedagoginio darbo stažą. Asmuo priimamas į ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigas turi pateikti pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos „Dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį“.

Mokytojas (ikimokyklinio ugdymo) – Ikimokyklinio ugdymo mokytojo darbą gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų bei turintis ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją. Asmuo priimamas į ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigas turi pateikti pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos „Dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį“.

Mokytojas (priešmokyklinio ugdymo) – Priešmokyklinio ugdymo mokytojo darbą gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, būti įgijęs ikimokyklinio ugdymo mokytojo arba pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją ir papildomai išklausęs priešmokyklinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo kursą pagal Švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimus atitinkančias kvalifikacijos tobulinimo programas. Asmuo priimamas į priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigas turi pateikti pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos „Dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį“.

Logopedas – Logopedo darbą gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą ir logopedo kvalifikaciją. Asmuo priimamas į logopedo pareigas turi pateikti pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos „Dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį“.

Meninio ugdymo mokytojas (muzikos) – Meninio ugdymo (muzikos) mokytojo darbą gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą (muzikinį), turėti mokytojo kvalifikaciją ir papildomai būti išklausęs ikimokyklinio ir priešmokyklinio meninio (muzikos, dailės, šokio, teatro) ugdymo metodikos kursus, ketinantiems mokyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas. Asmuo priimamas į meninio ugdymo mokytojo pareigas turi pateikti pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos „Dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį“.

Meninio ugdymo mokytojas (kūno kultūros) – Meninio ugdymo (kūno kultūros) mokytojo darbą gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą (sporto), turėti mokytojo kvalifikaciją ir papildomai būti išklausęs ikimokyklinio ir priešmokyklinio meninio (muzikos, dailės, šokio, teatro) ugdymo metodikos kursus, ketinantiems mokyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas. Asmuo priimamas į meninio ugdymo mokytojo pareigas turi pateikti pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos „Dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį“.

Psichologas – Psichologo darbą gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją (ne mažiau nei 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos studijų krypties programa). Asmuo priimamas į psichologo pareigas turi pateikti pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos „Dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį“.

Specialusis pedagogas – specialiojo pedagogo darbą gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą pagal specialiosios pedagogikos studijų programas arba edukologijos, pedagogikos studijų krypties programas ir specialiojo pedagogo (oligofrenopedagogo) profesinę kvalifikaciją. Asmuo priimamas į specialiojo pedagogo pareigas turi pateikti pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos „Dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį“.

Skip to content