Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191640865

Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“

Mokestis už darželį

 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. T-454 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas, kuris įsigalioja nuo 2023-09-01 d.

Peržiūrėti dokumentą

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. T-454 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2023-02-07 sprendimas Nr. T-32 redakcija

Peržiūrėti dokumentą

 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T-327 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“  pakeitimu, kuris įsigalioja nuo 2022-09-01 d.

Peržiūrėti dokumentą

 

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2022-01-28 Nr. A-339 „Dėl nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose skiriamų lėšų dydžio nustatymo“, įsigalioja nuo 2022-02-01           

Peržiūrėti dokumentą

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. T-454 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, įsigalioja nuo 2021-09-01

Peržiūrėti dokumentą

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 20 d. Nr. T-154 „Dėl Kauno miesto savivaldybės už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo                                                                           

            Peržiūrėti dokumentą

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 21 d. sprendimas Nr. T-327 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“ 

Peržiūrėti dokumentą

Keičiasi mokėjimo tvarkos aprašo 10.7 punktas

„10.7. dėl ekstremalių įvykių, ekstremaliosios situacijos, esant –20ºC ir žemesnei oro temperatūrai ar +30ºC ir aukštesnei oro temperatūrai.“

Peržiūrėti dokumentą

Dažniausiai užduodami klausimai apie mokėjimo tvarką

Peržiūrėti dokumentą

Nuo 2020-02-01 keičiasi nemokamo maitinimo kainos

Nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose skiriamų lėšų vienai dienai vienam mokiniui dydį (su PVM):

 • pusryčiams priešmokyklinio ugdymo ir 1–4 klasių mokiniams – 0,95 Eur;
 • pusryčiams 5–12 klasių mokiniams – 1,09 Eur;
 • pietums priešmokyklinio ugdymo, 1–4 klasių mokiniams – 1,80 Eur;
 • pietums 5–12 klasių mokiniams – 1,95 Eur;
 • pusryčiams, pietums, pavakariams mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose – 3,40 Eur.

Peržiūrėti dokumentą

Nuo 2020-01-01 keičiasi mokėjimo tvarka

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. T-454 patvirtintas Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas

Peržiūrėti dokumentą

Nuo 2019-01-01 keičiasi nemokamo maitinimo kainos

Nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose skiriamų lėšų vienai dienai vienam mokiniui dydis (su PVM):

 • 1. pusryčiams priešmokyklinio ugdymo ir 1–4 klasių mokiniams – 0,85 Eur;
  2. pusryčiams 5–12 klasių mokiniams – 0,95 Eur;
  3. pietums priešmokyklinio ugdymo, 1–4 klasių mokiniams – 1,65 Eur;
 • 4. pietums 5–12 klasių mokiniams – 1,75 Eur;
 • 5. pusryčiams, pietums, pavakariams mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose – 3,40 Eur.

Peržiūrėti dokumentą

Nuo 2018-04-01 keičiasi mokėjimo tvarka, kuri papildoma  81  punktu

„81. Tėvams (globėjams), vykdantiems veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos vykdymo pažymą, 8.2, 8.5 ir 8.6 papunkčiuose nurodytos lengvatos taikomos pagal jų pačių pateiktus tai patvirtinančius dokumentus.“

Peržiūrėti dokumentą

Nuo 2017-03-01 keičiasi  nemokamo maitinimo priešmokyklinukams kainos

Nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose skiriamų lėšų vienai dienai vienam mokiniui dydis (su PVM):

1. pusryčiams priešmokyklinio ugdymo ir 1–4 klasių mokiniams – 0,75 Eur;
2. pusryčiams 5–12 klasių mokiniams – 0,84 Eur;
3. pietums priešmokyklinio ugdymo, 1–4 klasių mokiniams, 5–12 klasių mokiniams – 1,52 Eur;
4. pusryčiams, pietums, pavakariams mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose – 2,93 Eur.

Peržiūrėti dokumentą

Nuo 2017-03-01 keičiasi mokėjimo tvarkos aprašo 9.7 ir 11 punktai

„9.7. vienas iš tėvų (globėjų) mokosi pagal pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo, nuolatinių arba ištęstinių studijų profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros, doktorantūros ir rezidentūros studijų programas, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais.“

„11. Tėvai (globėjai) dokumentus, reikalingus atlyginimo lengvatai gauti, kartu su prašymu taikyti lengvatą, pateikia priimant vaiką į grupę arba per mėnesį nuo aplinkybių pasikeitimo. Jie atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. Dokumentai, pridedami prie prašymo, turi būti išduoti ne anksčiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki prašymo pateikimo dienos. Lengvata taikoma nuo prašymo pateikimo dienos. Jei tėvai (globėjai) laiku nepateikia reikiamų dokumentų, atlyginimas skaičiuojamas bendrąja tvarka.“

Peržiūrėti dokumentą

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. T-350 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“ 

Peržiūrėti dokumentą

1.1. lopšelio grupės vaikams: pusryčiai – 0,48 Eur, pietūs – 0,85 Eur, priešpiečiai arba pavakariai – 0,25 Eur, vakarienė – 0,48 Eur, naktipiečiai – 0,2 Eur;

1.2. darželio ir priešmokyklinės grupių vaikams: pusryčiai – 0,52 Eur, pietūs – 0,98 Eur, priešpiečiai arba pavakariai – 0,3 Eur, vakarienė – 0,52 Eur, naktipiečiai – 0,2 Eur.

4. Nustatyti švietimo įstaigų darbuotojams, pageidaujantiems pietauti įstaigoje, 1,16 Eur mokestį už kiekvienus pietus.

 

Nuo 2016-08-01 keičiasi mokėjimo tvarkos aprašo 9.7 papunktis

Nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. keičiamas Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo 9.7 papunktis, kuris įteisina atlyginimo dydžio mažinamą 50 procentų doktorantų ir rezidentų vaikams.

„9.7. vienas iš tėvų mokosi pagal pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, nuolatinių arba ištęstinių studijų profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros, doktorantūros ir rezidentūros studijų programas, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais.“

Peržiūrėti dokumentą

Nuo 2016-04-01 keičiasi mokėjimo tvarka

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-83 patvirtintas Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas

Peržiūrėti dokumentą

6. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, tėvai (globėjai) moka 0,58 Eur atlyginimą už ugdymo sąlygų tenkinimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.

Priešmokyklinis ugdymas tėvams (globėjams) nuo 2016-04-01 nekainuos.

 


INFORMACIJA APIE MOKĖJIMĄ UŽ DARŽELĮ

Įmokas už darželį galima mokėti Jūsų pasirinktame banke. Mokant įmokas internetu mokėjimo paskirtyje būtina vaiko vardą ir pavardę, mokėtojo kodą.

kvitas

 

 

Skip to content