Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191640865

Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“

Patalpų nuoma

 

Sporto salių, patalpų nuoma ir panaudojimas

Eil. Nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas) Plotas m² Veikla Kaina (už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis) Užimtumas (data ir laikas)
1. Salė VšĮ „Nacionalinė krepšinio akademija“ 115,73 m² Krepšinio būrelis 200 EUR visam laikotarpiui Antradienį, ketvirtadienį
16.00-17.50 val.
2. Metodinis centras Jolanta Balandienė 31,36 m² Anglų kalbos būrelis 100 Eur visam laikotarpiui Pirmadienį
15.15-16.00 val.
Skip to content