Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191640865

Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“

Patalpų nuoma

Šiuo metu patalpos yra nenuomojamos!

Sporto salių, patalpų nuoma ir panaudojimas

Eil. Nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas) Plotas m² Veikla Kaina (už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis) Užimtumas (data ir laikas)
1. Salė VšĮ „Nacionalinė krepšinio akademija“ 115,73 m² Krepšinio būrelis 200 EUR visam laikotarpiui Antradienį, ketvirtadienį
16.00-17.50 val.
2. Salė Kauno šokių klubas „Aida“ 115,73 m² Šokių būrelis 200 EUR visam laikotarpiui Pirmadienį, trečiadienį
16.15-17.00 val.
3. Metodinis centras Jolanta Balandienė 31,36 m² Anglų kalbos būrelis 100 Eur visam laikotarpiui Pirmadienį
15.15-16.00 val.
4. Koridoriaus dalis Lietuvos šachmatų mokykla 12,56 m² Šachmatų būrelis 120 EUR visam laikotarpiui Penktadienį
16.00-16.45 val.
5. Metodinis centras VšĮ ,,Robotikos akademija“ 31,36 m2 Robotikos būrelis 200 EUR visam laikotarpiui Pirmadienį 16.00-17.00 val.

17.00-18.00 val.

Skip to content