Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191640865

Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“

Atviri duomenys

Visi Lietuvos atviri duomenys yra skelbiami Lietuvos atvirų duomenų portale, kurio tvarkytojas yra Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK).

Visi naudotojai gali atvertus duomenis naudoti pakartotinai, ir be atskiro institucijos sutikimo gauti teikiamą informaciją, ją viešai skelbti bet kokiu būdu, taip pat padaryti ją viešai prieinamą internetu ar kitais elektroninių ryšių tinklais; atgaminti bet kokia forma ar būdu; versti į kitas kalbas; adaptuoti, apdoroti ar kitaip perdirbti; platinti ir kitaip teikti (perduoti) tretiesiems asmenims.

Iš institucijos gauta informacija negali būti iškraipoma ir (arba) naudojama siekiant tiesiogiai reklamuoti produktus ar paslaugas, arba siekiant sudaryti prielaidą, kad produktas ar paslauga yra institucijos remiami ar kitaip skatinami, taip pat naudojama neteisėtais, nedorais, apgaulingais, nesąžiningais tikslais ar remiant tokius tikslus ir naudojama taip, kad klaidintų trečiuosius asmenis.

Kokie teisės aktai reglamentuoja duomenų atvėrimą?

Viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo rekomendacijos;

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas;

Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos;

Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas;

Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas;

Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas ;

 

 

Skip to content