Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191640865

Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“

Ugdymo aplinkos

Ikimokyklinio  amžiaus vaikas – laisvas, spontaniškas, žaismingas. Jam reikalinga saugi, stimuliuojanti ir turininga aplinka. Ji parengiama prasminga kiekvienam vaikui, kad jis galėtų  rasti  sau svarbų patyrimą. Akivaizdu, kad vaikui reikia pačiam pamatyti, paliesti, atrasti, sukurti ir “sukonstruoti” savąjį supratimą apie jį supantį pasaulį. Pedagogų tikslas – parengti vaiką kūrybiniam darbui.  Aplinka kuriama kartu su vaikais, įsiklausant kokia yra vaikų svajonių grupė, padedant tai svajonei tapti realybe.

Į vaiką orientuoto ugdymo filosofija teigia, jog vaikas geriausiai vystosi tada, kai pats renkasi patirties kaupimo būdą. O tam reikia gerai apgalvotos aplinkos, kuri  skatintų  veikti, tyrinėti, eksperimentuoti. Sudarius  sąlygas  įvairiapusei vaikų veiklai, jie  įgauna  galimybę rinktis ir patys planuoja  savo veiklą. Estetiškai patraukliose ir patogiose grupės patalpose tiek  vaikai, tiek ir  pedagogai  jaučiasi   saugiai.

Ankstyvojo amžiaus grupės patalpos skirstomos į keturias erdves : ramioji, judrioji, “kūrybinės betvarkės” ir vaidmeninių žaidimų.

Darželio grupių  erdvė suskirstyta į  aštuonis veiklos centrus: dailei, kalbai ir literatūrai, statybiniams žaidimams, maisto gaminimui, matematikai  ir konstravimui, gamtotyrai,  vaidmeniniams žaidimams, žaidimams su smėliu ir vandeniu, judesių lavinimui.

Baldeliai ir įrengimai išdėstomi taip, kad vaikai galėtų nevaržomai ir saugiai judėti. Žaislai ir priemonės logiškai grupuojami, parenkant  patvarius, higieniškus, funkcionalius. Užrašai, vaikų darbeliai kabinami vaiko akių lygyje. Priemonės , žaislai ir žaidimai  turi atliepti vaikų amžių, atsižvelgiant į mergaičių ir berniukų skaičių, vaikų kultūrų įvairovę.

Kuriant aplinką, kurioje vaikai ugdosi žaisdami, tenka atsižvelgti į galimybes laisvai rinktis, savarankiškai naudotis, tomis priemonėmis, kurios tenkintų kintančius vaiko poreikius ir skatintų kūrybiškumą, iniciatyvumą, saviraišką.

vaidmen. statyb. sale kalbos c.

Skip to content