Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191640865

Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“

Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

SPRENDŽIA SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMO IR PAGALBOS KLAUSIMUS

Komijos pirmininkė – A. Trumpickienė, direktorė,

Komisijos pirmininko pavaduotoja – D. Liubinienė, logopedė,

Komisijos sekretorė – K. Petruitytė, mokytoja.

Nariai: mokytojos pagal situaciją,

D. Juodsnukienė, logopedė,

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas,

I. Ramoškevičienė, meninio ugdymo mokytoja,

J. Petrauskienė, psichologė.


PEDAGOGŲ ATESTACINĖ KOMISIJA

SPRENDŽIA PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KLAUSIMUS

Pirmininkė – D. Valienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:  I. Puodžiukaitienė, mokytoja metodininkė,

D. Klinavičienė, mokytoja ekspertė,

K. Kasiulevičienė, mokytoja metodininkė,

E. Mikelionienė, švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.


VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ

VERTINA ĮSTAIGOS VEIKLĄ IR SIEKIA VEIKLOS KOKYBĖS GERINIMO

Pirmininkė – D. Valienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:  I. Puodžiukaitienė, mokytoja metodininkė,

D. Klinavičienė, mokytoja ekspertė,

I. Kriščiūnė, vyr. mokytoja,

I. Skarbalienė, dokumentų specialistė.

Skip to content