Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191640865

Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“

Nuotolinis ugdymas

Veiklos su ugdytiniais:

Skaitiniai tėveliams:

 • Švietimo, mokslo ir sporto ministerija „Ką svarbu žinoti mokinių tėvams dėl vaikų mokymosi nuotoliniu būdu?“    Peržiūrėti
 • Lietuvos vaikų ir jaunimo centras „Namuose su vaikais: kad buvimas kartu taptų smagiu ir naudingu“    Peržiūrėti dokumentą
 • Lietuvos vaikų ir jaunimo centras „Specialistės patarimai: kaip padėti ikimokyklinukui laikytis dienotvarkės namuose?“    Peržiūrėti dokumentą
 • Kviečiame paskaityti straipsnį apie atminties lavinimą: https://pasmama.tv3.lt/straipsnis/laviname-vaiko-atminti-1104?category=21&page=3

Logopedės rekomenduoja:

 • ARTIKULIACINIO APARATO LAVINIMUI perskaityti straipsnį internete ,,Logopedo patarimai: garsų tarimo mokymasis namuose“. Jame rasite ne tik naudingos informacijos, bet ir kalbinės medžiagos garsų S, Š, L, R, K, G, P, B mokymuisi https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/tevams/-logopedo-patarimai-garsu-tarimo-mokymasis-namuose/13566
 • GIRDIMOJO SUVOKIMO LAVINIMUI siūlome peržiūrėti video įrašus:

     1) https://www.youtube.com/watch?v=Rt9YCSesPeUv

     2) https://www.youtube.com/watch?v=n1m4h79JZso

     3)  https://mamoszurnalas.lt/zaidimai-kalbai-lavinti-tik-10-minuciu-pakeliui-darzeli-o-rezultatai-stulbinantys/

 • PRIEMONĖS KALBINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMUI:

Komunikacinė veikla II (čia rasite priemonių žodyno turtinimui, rišliosios kalbos ugdymui ir pan.): https://lavinamukai.jimdo.com/sukauptų-priemonių-spinta/komunikacinė-veikla-iii/

Komunikacinė veikla III (čia rasite priemonių prielinksnių, priešingos reikšmės žodžių mokymui, sakinių sudarymui ir pan.): https://lavinamukai.jimdo.com/sukauptų-priemonių-spinta/komunikacinė-veikla-ii/

 • GARSINĖS ANALIZĖS UŽDUOTYS:  http://calameo.download/000599672d486cda0b0ba
 • Šiame puslapyje gausu užduočių žodyno, aplinkos pažinimo, orientacijos, foneminės klausos lavinimui, garsų tarimo įtvirtinimui, jų diferenciacijai bei užduočių skirtų skaitymui ir garsinės analizės ir sintezės lavinimui: https://logopedespecpedagogerita.jimdofree.com/priemon%C4%97s/fonemin%C4%97s-klausos-lavinimas-gars%C5%B3-tarimas-diferencijavimas/
 • Mokomės skaityti: http://mudubudu.lt/mokomes_skaityti
 • https://www.youtube.com/watch?v=a0JfJ0VSLhU
 • https://www.youtube.com/watch?v=xrqoeVCo88g
 • https://www.youtube.com/watch?v=3pPOTXM5UWw
 • https://www.youtube.com/watch?v=QifWY73VXq4
 • http://mudubudu.lt/velykos
 • http://mudubudu.lt/apvesk

Logopedės Diana ir Daiva dalinasi nuoroda žodyno turtinimui, tikslinimui bei garsų tarimo įtvirtinimui. Atkreipiame dėmesį, kad atsidarius paveikslėlių grupę, pavadinimus galima pasikeisti į lietuvių kalbą (Get on my language): https://kids-flashcards.com/

Vyresniems ikimokyklinio amžiaus vaikams tinka ir patinka žaidimai su žodinėmis instrukcijomis lauke ar kambaryje. Pvz., pažiūrėk dešinėn, kairėn, pakelk galvą aukštyn, nuleisk žemyn, ženk žingsnį į dešinę, paliesk kairę ranką, dešinę ausį, pastovėk ant kairės kojos, bėk į dešinę pusę ir t. t. Šį kartą siūlome elektroninių knygučių pagalba pasitikrinti, ar vaikai pakankamai gerai geba skirti sąvokas KAIRĖ ir DEŠINĖ:

 

https://www.storyjumper.com/book/read/82079905/S%C4%85vokos-%C4%AE-KAIR%C4%98%C4%AE-DE%C5%A0IN%C4%98#page/26
https://wordwall.net/resource/1353656/sud%C4%97liok-paveiksl%C4%97lius-kur-%C4%AF-kair%C4%99-kur-%C4%AF-de%C5%A1in%C4%99

BŪSIMŲJŲ PIRMOKŲ KALBA

Greit prabėgo „Aušrinės“ priešmokyklinukų metai, mėnesiai, dienos… Šis pavasaris, deja, pakeitė įprastą tvarką, kuomet, mes, logopedės, stengdavomės įtvirtinti, tikslinti, mokytis su vaikais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.

Norime priminti, kad gerai išlavėjusi priešmokyklinuko kalba – tai ne tik taisyklingai tariami kalbos garsai. Tad, besiruošdami mokyklai, atkreipkite dėmesį į savo vaiko kalbėjimo ir kalbos ypatumus:

– ar girdi tariamus garsus, skiemenis;

– ar skiria nurodytą garsą iš kitų garsų;

– ar skiria garsą skiemenyse, žodžiuose;

– ar girdi pirmą ir paskutinį žodžio garsą;

– ar gali išvardinti visus žodžio garsus;

– ar geba atsakyti į klausimus (ne vienu žodžiu, o sakiniu);

– ar geba papasakoti savo patirtus įspūdžius;

– ar perpasakoja trumpą nuotykį ar pasakėlę;

– ar suvokia prasmingo teksto sandarą: žino, kad turi būti pradžia, įvykiai ir pabaiga;

– ar geba ištarti sudėtingesnius žodžius (trijų, keturių skiemenų);

– ar derina žodžių galūnes sakiniuose;

– ar vartoja apibendrinančias sąvokas (avalynė, vaisiai, transporto priemonės ir t.t.);

– ar teisingai vartoja prielinksnius (nuo, ant, į, per, virš, už, tarp, po);

– ar sudaro žodžius su priesagomis (-ukas, -ytis, -utė, -ininkas ir kt.);

– ar lygina daiktus pagal dydį, aukštį;

– ar vartoja sąvokas (tiek pat, po lygiai, daugiau, mažiau ir kt.).

Kalbos ugdymas neatsiejamas nuo kasdienio vaikų gyvenimo. Kuo daugiau bendrausime su vaikais, tuo lengviau ir sėkmingiau jie mokysis kalbos.

Vyriausiems „Aušrinės“ ugdytiniams logopedės parengė keletą užduočių: apibendrinančių sąvokas, žodžio garsų skaičiavimą ir prielinksnių.

Pasitikrinkime ir toliau lavinkime savo kalbinius gebėjimus.

Sėkmės!

https://wordwall.net/resource/2402228/apibendrinan%c4%8dios-s%c4%85vokos-kas-tinka-kauno-l-d-au%c5%a1rin%c4%97-

https://wordwall.net/resource/2407460/kiek-%c5%beodyje-gars%c5%b3-4-5-6-ar-7-kauno-l-d-au%c5%a1rin%c4%97-

https://wordwall.net/resource/2399163/kuris-prielinksnis-tinka-kauno-l-d-au%c5%a1rin%c4%97-

Meninio ugdymo mokytoja su tėveliais dalinasi rytinės mankštelės ir smulkiosios motorikos žaidimais:

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=OgvPBSVAQfw
https://www.youtube.com/watch?v=n3vAAfVswzc&list=RDn3vAAfVswzc&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=IxF0iayJR-s
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8
https://www.youtube.com/watch?v=Eg6Xf2XnJR4
https://www.youtube.com/watch?v=qUdHPBgYNx4

https://www.youtube.com/watch?v=smrDLrc1HxE
https://www.youtube.com/watch?v=O-Oncmrq6TE
https://www.youtube.com/watch?v=dQtgFlg6qM0

https://www.youtube.com/watch?v=MeLfh6WcyW4

https://www.youtube.com/watch?v=us6M0NfcnY8&t=21s

Psichologės straipsnis „Kaip kalbėti su vaikais apie koronovirusą (COVID-19)?      Peržiūrėti dokumentą

Psichologės parengtos skaidrės tėvams  „Trumpas priminimas tėveliams apie vaiko raidą nuo 1 iki 6 metų“    Peržiūrėti dokumentą

Psichologės rekomendacija pedagogams „Emocinės sveikatos stiprinimas“        Peržiūrėti dokumentą

Psichologės parengtas žaidimas „Gyvūnėlių istorijos“

Būdami namuose, negalėdami susitikti su artimaisiais ir draugais, patiriame įvairius jausmus. Svarbu šioje situacijoje surasti kiekvienam sau kažką pozityvaus. Tačiau būtina atkreipti dėmesį ir į sunkius jausmus. Kartais net ir menki įvykiai sukelia slogius prisiminimus.

Užduotys skirtos vaikučiams, tačiau reikės tėvelių arba vyresnių sesių/brolių pagalbos. Perskaitykite GYVŪNĖLIŲ ISTORIJAS, o tada, pagal galimybes, atsispausdinkite ar persipieškite užduočių lapus.

PASTABA: nebūtina skaityti iš karto visas istorijas. Galima pasirinkti vieną istoriją vienai dienai, pagal istoriją išsirinkite užduotį.

Svarbu – šuniuko istorija turi būti skaitoma paskutinė.

Pirštų lėlės skirtos visai šeimai – sukurti savo istoriją.

Lauksime vaikučių atliktų užduočių nuotraukų. Jas siųskite mokytojoms! 🙂

Aš jaučiuosi kaip…    GYVŪNĖLIŲ ISTORIJOS    Padeda nusiraminti    Pirštų lėlės

Beždžionėlė  Beždžionėlės istorija      Drambliukas Drambliuko istorija      Kiškelio istorija Kiškelis      Surikata Surikatos istorija

Šeškiukas Šeškiuko istorija                 Šuniukas Šuniuko istorija                  Varlytė Varlytės istorija        Vėžliukas Vėžliuko istorija

Voverytė Voverytės istorija

PAMOKANTYS FILMUKAI VAIKAMS

Kviečiame tėvelius prisiminti savo vaikystę ir kartu su ugdytiniais pažiūrėti senosios animacijos filmukus. Kartu stiprinkite savo atsakomybę, nuoširdumą, draugystę ir kitas stiprybes.

https://www.vaikams.lt/filmukai/pamokantys-filmukai/

Kviečiame dalyvauti konkurse „Iš knygelės į širdelę 2020“. Šiais metais jis perkeliamas į elektroninę erdvę. Pridėtame kvietime rasite visą informaciją:  Peržiūrėti

dokumentą

Informuojame, kad Kauno mieste yra daug kandidatų, siūlančių korepetitoriaus, auklės ar slaugytojo paslaugas, o kai kurie iš jų sutinka savanoriauti bei teikti paslaugas nemokamai (galima išsifiltruoti pažymėjus „Sutinka savanoriauti per Covid-19“). Visą šią informaciją galite peržiūrėti Yoopies puslapio nuorodoje https://yoopies.lt/

Psichologė rekomenduoja priešmokyklinukų tėveliams

KVIEČIAME KURTI ISTORIJĄ

Logopedės Diana ir Daiva kviečia visus mūsų ugdytinius kartu su savo artimaisiais kurti savo istorijos tęsinį.

 „Kažkada toli toli gyveno mažas berniukas. Buvo jis gal trejų ar ketverių metukų. Kartą, žaisdamas kieme, rado pliušinį…“

Kurdami istorijas lavinsime rišliąją kalbą ir mąstymą, ugdysime vaizduotę, tobulinsime meninius gebėjimus, skatinsime saviraišką.

Savo video ar audio įrašus siųskite į Kauno lopšelio-darželio „Aušrinė“ facebooko paskyrą privačia žinute iki gegužės 1 dienos. Gautais įrašais norėsime pasidalinti įstaigos internetiniame puslapyje.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti!

ŠVĘSKIME VELYKAS SU VIRTUALIAIS SPEKTAKLIAIS!

Šv. Velykų išvakarėse, šeštadienį, kviečiame drauge su visa šeima likti namuose ir pasižiūrėti net dviejų spektaklių nemokamas transliacijas.

12:00 val. rodysime spektaklį vaikams „Megztinis“ ir 18:00 val. spektaklį mažiems ir dideliems „Upės po žeme“.

Jūsų patogumui, po transliacijos įrašai bus prieinamas dar 24 val.

https://preview.mailerlite.com/w7t9m8/1394111765352026844/i3z4/txt/

„SAULĖS ZUIKUČIAI“

Pievoje žiūrėk po kojom:

Vabalėlių daug ropoja.

Didelių, ir dar mažyčių –

Neužminki jų netyčia.

Ar matai, ar matai,

Kokie gražūs vabalai?

Visą savaitę „Saulės zuikučių“ grupės vaikai domėjosi gamta, džiaugėsi žydinčių augalų žiedais, ieškojo ir susipažino su pievoje gyvenančiais mažaisiais gyventojais, džiaugėsi lietučiu ir balomis. Kartu su tėveliais pasinėrė į kūrybos procesą, įvairiomis priemonėmis piešė, spaudavo, lipdė, kūrė darbelius.

Labiausiai vaikučius pradžiugino trumpam sugrįžusi žiema, jie statė besmegenius, žaidė, eksperimentavo su sniegu.

Taip pat paminėjo ir „Šeimos dieną“, kurios metu vartė nuotraukų albumus, klausėsi dainelių, pasakų, gamino kūrybinius darbelius, bei smagiai leido laiką kartu.

Dėkojame tėveliams už nuoširdų ir aktyvų bendradarbiavimą!

„KIBILDUKAI“

Kibildukai gegužės 4-15 dienomis susipažino su įvairiais pievų gyventojais (boružėlėmis, bitutėmis, skruzdėlėmis, sraigėmis ir kt.). Mažieji „Kibildukai“ žiūrėjo edukacinius filmukus, klausėsi dainelių, spalvino ir piešė vabaliukus.

Taip pat ugdytiniai smagiai praleido „sniego dieną“, džiaugėsi sugrįžusia žiema gegužėje. Statė sniego senius, žaidė su sniegu. Prisiminėme ir Šeimos dieną švenčiama gegužės 15-ąją.

Labai laukiame ir džiaugiamės greitu susitikimu darželyje!

„SAULUTĖ“

„Saulučių“ grupė šią savaitę džiaugiasi ne tik žydinčių sodų grožiu, bet ir sniegu. Saulėtomis ir šiltomis dienomis vaikai jau ir maudėsi, pynė gelių vainikus, piešė žydinčius sodus, o kaip pasnigo smagiai leido laiką, žaisdami su sniegu ir atliko įdomius darbelius.

Saulėtų ir smagių dienų linki „Saulučių“ grupės ugdytiniai ir sveikina visus su praėjusią šeimos diena!

Vaikučių video galite pamatyti mūsų facebook paskyroje

„VAIVORYKŠTĖ“

Vaivorykštukai smagiai tęsia darbus nuotoliniu būdu. Šylant orams daug laiko praleidžia lauke, juk taip smagu pasidžiaugti saule, o ir darbų čia pilna, juk reikia padėti tėveliams darbuose.

Šiomis savaitėmis vaikai domėjosi MATEMATIKA – skaičiais, jų seka, tyrinėjo, atrado, klausinėjo, analizavo, lygino, grupavo, atrado šešėlius ir džiaugėsi savo pasiekimais. Susipažino su neįprastais skaičiavimo būdais ir priemonėmis. Įtvirtino sąvokas didelis – mažas – mažesnis, daugiau – mažiau, ilgas – trumpas – trumpesnis, aukštas – žemas.

Taip pat ugdytiniai išmoko naujų eilėraštukų, o kai kas net važiuoti dviračiu.

Be to, turbūt kaip ir daugelis spėjo pasidžiaugti žiemos išdaigomis – lipdė sniego senius, kuriuos dekoravo pienėmis bei tulpėmis.

„SMALSUČIAI“

„Smalsučiai“ šią savaitę kalbėjo apie vabzdžius, apie tai kas skrenda, šliaužia, ropoja. Vaikai tyrinėdami gamtą sutiko daug įvairių vabzdžių: sraigių, sliekų ir kitų padarėlių. Ugdytiniai ne tik stebėjo juos, bet ir  piešė, lipdė vabalus.

Taip pat šią savaitę vaikus labai pradžiugino gamtos išdaiga – sniegas. Ugdytiniai puikiai leido laiką statydami besmegenius, žaisdami su sniegu bei padėdami tėveliams kasti sniegą.

Taipogi šią savaitę sveikinome Aroną su 4-uoju gimtadieniu.

Ši savaitė „Smalsučiams“ labai patiko!

„ŽIOGELIAI“

Vos saulutė patekėjo,

Keltis vabalai pradėjo.

Ėmė praustis rasoje

Ir džiovintis žolėje.

Visą praėjusią savaitę vaikučiai su tėvelių pagalbą stebėjo ir tyrinėjo vabaliukus gamtoje. Tačiau, gamtai iškrėtus išdaigą – visus vabaliukus užklojus sniegeliui, vaikučiai vabaliukų ieškojimą perkėlė į knygeles.

TĖVELIŲ DĖMESIUI!

Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“ dirbs nuo 2020-05-18 (pirmadienio), tačiau karantino laikotarpiu keičiasi:

 • Visų grupių darbo laikas nuo 7:30 iki 18:00 val.;
 • Tėveliai įeidami į įstaigą privalo dėvėti kaukes ir dezinfekuoti rankas;
 • Tėveliams draudžiama įeiti į grupę;
 • VISI privalome laikytis socialinio atstumo!

Išlikime sąmoningi – saugokime save ir kitus!

„KŪLVERSTUKAI“

Dūzgia pievoj vabalai, žydi medžiai baltai… „Kūlverstukų“ grupės vaikučiai  lauke stebėjo prabudusių vabalų, vabzdžių gyvenimus, džiaugėsi žydinčių vaismedžių žiedais, jų pokyčiais. Pas Taurą prie namo atropojo „viešnia-rūpužė“ ir ugdytinis su nuostaba stebėjo jos judėjimo, gyvenimo būdą. Kiti ugdytiniai stebėjo gamtą ir kūrė meninius darbelius. Taipogi vaikus labai pradžiugino iškritęs sniegas.

Dėkojame tėveliams, kad sudomina vaikus įvairiomis siūlomomis veiklomis, priemonėmis, padeda įgyvendinti kūrybinius gebėjimus, fantaziją.

„SAULĖS ZUIKUČIAI“

Labai džiaugiamės „Saulės zuikučių“ meniniais-kūrybiniais darbeliais.

Kaip smagu buvo tapyti pienės žiedus! Paskubėkite, vaikai, pabandyti, nes tuoj pievose skraidys tik pienės pūkeliai.

Dėkojame tėveliams, kad kuriate aplinką, skatinančią vaikų kūrybą bei saviraišką.

„ŽIEDELIAI“

Šią savaitę „Žiedelių“ grupės vaikai gilina žinias apie antrinių žaliavų rūšiavimą ir jų panaudojimą.

Dalinamės keliomis video pamokėlėmis, kaip pasigaminti taupyklę ir pieštukinę iš antrinių žaliavų.

Gamindami sau mielą daiktą, vaikai susipažins su antrinių žaliavų panaudojimu, lavins motorinius įgūdžius kirpdami žirklėmis, pajaus atradimo džiaugsmą.

https://www.youtube.com/watch?v=K1CwLPC3zd4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=3CmtUPOOB-k&feature=youtu.be

„BITUTĖ“

Karantino metu vaikai ne tik rašė, piešė, skaitė ir skaičiavo, bet ir tobulino kulinarinius gabumus. Minkė tešlą, kočiojo, darė ir kepė sausainėlius, sutepė tortą, ruošė faršą makaronams, pjaustė produktus mišrainei. Lauke kepė kiaušinienę, net tėvams pusryčiams sumuštinius tepė. Svarbiausia, kad tėveliai suteikė galimybę vaikams patirti maisto gaminimo džiaugsmą ir įgyti patirties.

„PUMPURĖLIAI“

MAŽŲ VABALĖLIŲ – DIDELIS PASAULIS
PIEVOJ TARP MARGŲ GĖLIŲ-
DAUG VISOKIŲ VABALŲ .
JI ROPOJA, ŚLIAIUŽIA , STENA ,
IR LABAI LINKSMAI GYVENA !
„Pumpurėlių“ grupės vaikai kartu su tėveliais aktyviai diskutavo, stebėjo, tyrinėjo gamtą. Taip pat atliko įvairius darbelius, pateiktas užduotėles: skaičiavo, rašė, aplikavo bei spalvino vabalėlius. Taipogi tyrinėjo gyvąją gamtą savo kiemuose bei parkuose.

„MEŠKUČIAI“

Esant šiltiems orams „Meškučių“ grupės vaikai daug laiko praleido lauke. Jie stebėjo, stengėsi pažinti, pajausti gamtos grožį bei pamatyti įdomių dalykų: kas kaip juda, šliaužia, ropoja ar skraido. Tėja su sese, net organizavo sraigių lenktynes, o Mykolas apžiūrinėjo karkvabalį bei surado įdomų raudoną vorą.

Vaikai atliko įvairių ugdymo darbelių: skaitė, rašė, skaičiavo, piešė, stebėjo. Ugdytiniai bandė daryti drugelius, boružėles iš kartoninio ritinėlio, jas piešė ir ant akmenukų.

Dėkojame tėveliams už bendradarbiavimą!

Vaikučių video galite pamatyti mūsų facebook paskyroje

SPALVOTOS „SAULĖS ZUIKUČIŲ“ DIENĖLĖS

Visus mus džiugina pavasarinė šiluma, gamta nusidažė įvairiausiomis spalvomis. Lauke taip gražu! Nuostabus laikas „Saulės zuikučiams“ stebėti, grožėtis, gėrėtis ir džiaugtis pavasario gamta.

Žydi pienės, negali jomis nesidžiaugti. Mažieji mūsų dailininkai bandė  piešti pienės žiedu. Klausydami dainelės „Muilo burbulai“, vaikučiai pūtė  muilo burbulus lauke, štampavo muilo burbulus, žaidė spalvomis. Buvo visiems labai smagu! Džiaugiamės „Saulės zuikučių“ šiltais ir spalvingais dailės darbeliais.

Dėkojame tėveliams už pagalbą įgyvendinant kūrybines idėjas bei pasidalintas gražias akimirkas!

BITUTĖS

Ką tik paminėjome nuostabią šventę MAMOS DIENĄ. Artėja dar viena graži šventė gegužės 15 dieną ŠEIMOS DIENA. Nors dar šios šventės reikės palaukti, bet ruošėmės iš anksto. Tad šios savaitės tema „DOVANŲ DIRBTUVĖ“, apie šeimą ir mums brangius žmones. Tad prisiminėme praėjusią šventę ir ruošėmės naujai. Vaikai piešė savo šeimą, kūrė šeimos medį. Atliko OPA – PA ir kitas užduotis (apie laikroduką, erdvinę padėtį). Kaip visada mūsų vaikai ir tėveliai buvo originalūs kūrė autoportretus ir kitą.

„ŽIEDELIAI“ TARP GĖLIŲ

Šį kartą „Žiedelių“ grupės vaikai leido laiką gamtoje tarp žydinčių augalų. Vaikai tyrinėjo aplinką ir atliko bandymus su piene. Mažieji tyrinėtojai mėgino piešti su piene. Jie sužinojo, kad padalinus pienės kotelį į kelias dalis ir įmerkus į vandenį, galima suraityti pienei garbanas. Taip pat vaikai gamino šios gėlės pūkelius bei pynė pienės vainikus. Spręsdami mokytojos sukurtą kryžiažodį, vaikai prisiminė įvairias gėlytes ir patys rašydami žodelius, lavino rašytinę kalbą.

„SAULUTĖ“

Gamta – geriausia mokytoja, kuri pilna įvairiausių įdomybių. Vaikai tyrinėjo ir stebėjo gamtą, pažindinosi su joje gyvenančiais vabaliukais. Taipogi ugdytiniai sėkmingai ne tik pažindinosi, bet ir prižiūrėjo savuosius ūkius: namie ir lauke auginamus augalėlius bei sodinamas įvairias daržoves.

Taip pat vaikučiai stengiasi aktyviai leisti laiką ir lauke. Jie užsiima tokiomis veiklomis, kaip važinėjimas dviračiu, paspirtuku ar net jodinėjimu.

Mūsų saulutės nepamiršo ir ugdomojo proceso. Jos atlikinėjo mokytojų siųstas užduotėles ir žaidimus. Per žaidimus vaikai mokėsi ne tik žaisti juos, bet ir mokėsi juos pralaimėti ar laimėti.

Bei dar kartelį mūsų saulutės sveikina mamytes!

Vaikučių video galite pamatyti mūsų facebook paskyroje

„SMALSUČIAI“

„Smalsučiai“ šią savaitę kalbėjo tema „Gamta pasipuošė žiedaisׅ“. Vaikučiai ne tik piešė pačius gražiausius žiedus, bet ir skaičiavo žiedlapius, mėgavosi geru oru ir daug laiko leido lauke, tyrinėjo gamtą.

„Smalsučiai“ siunčia visiems savo gėlytes ir gerą nuotaiką!

Vaikučių video galite pamatyti mūsų facebook paskyroje

AMSIS KVIEČIA VAIKUČIUS Į PAMOKĖLĘ

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai kartu su policijos bičiuliu Amsiu, atsižvelgdami į dabartinę situaciją ir siekdami toliau ugdyti mažuosius eismo dalyvius namuose, sukūrė trumpą vaizdo pamokėlę, kaip saugiai elgtis gatvėje, kaip saugiai ją pereiti.
Vaizdo pamokėlė Youtube kanale: https://youtu.be/cqX67Cn2jTo.
Wetransfer nuoroda: https://we.tl/t-4FRR8XORM

VIDEO PAMOKĖLĖS

„Žiedelių“ grupės mokytoja dalinasi vaizdo pamokėlėmis apie pienės pukelio ir lelijos pasigaminimą.

Gamindami šias gėlytes, vaikai ugdys kūrybiškumą, lavins motorinius įgūdžius, mėgins skaičiuoti, tyrinės ir susipažins su juos supančia aplinka.

Dėkojame mokytojai už kūrybišką pedoginę veiklą!

https://www.youtube.com/watch?v=Jy0CeNV_Lg8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=KlRs0DkfNC0&feature=youtu.be

„ŽIOGELIAI“

Mamytė – gražiausias žiedas iš visų. Kaip žemė užaugina derlių, taip ir mamos užaugina savo vaikus.

Mamos diena švenčiama pavasarį, kai bunda žemė. Šią dieną visi skubame išreikšti pagarbą, meilę ir padėką savo mamoms ir močiutėms.

Ačiū tėveliams už pasidalintas nuostabias akimirkas!

VISI ŽIEDAI – JUMS MAMOS

Kaip žemė užaugina derlių, taip ir mamos užaugina savo vaikus. Pirmąjį gegužės sekmadienį visi skubame išreikšti pagarbą, meilę, padėką savo mamoms, močiutėms.

„Meškučių“ grupės vaikai dėmesingai sveikino mamytes išmoktu eilėraščiu, nupieštu mamos portretu, savo rankomis pagaminta dovanėle, nupintu vainiku.

Pasidžiaukime vaikų gražiais darbeliais ir žodžiais, kurie buvo skirti mamoms!

Vaikučių video galite pamatyti mūsų facebook paskyroje

„KIBILDUKAI“

„Kibildukų“ grupės vaikus lankė „emociukai“: baimė, pyktis, liūdesys ir džiaugsmas. Ugdytiniai mokinosi pažinti savo ir kitų emocijas bei jausmus, pozityviai bendrauti ir bendradarbiauti su suaugusiaisiais ir broliais, sesėmis namuose. Visos savaitės metu užduotėlės buvo organizuojamos taip, kad vaikai suprastų, pajustų, išmoktų draugauti su kiekviena emocija.  Taip pat ugdytiniai sužinojo, kad kiekviena emocija yra svarbi ir ją reikia išmokti ne tik valdyti, bet ir ja pasidžiaugti, susidraugauti.

Mamos diena švenčiama pirmąjį gegužės sekmadienį. Tądien visi skubame išreikšti pagarbą, meilę ir padėką savo mamoms ir močiutėms. Artėjančios Mamyčių dienos proga, vaikučiai su tėčių pagalba, visus savo gražiausius žodelius, daineles, savo rankelėmis sukurtą dovanėlę – portretą skyrė savo mylimoms mamytėms, o močiutėms siuntė atvirutes.

Ačiū tėčiams, kurie prisijungė ir padėjo nustebinti mamytes bei ačiū mūsų nuostabioms mamytėms!

„KŪLVERSTUKAI“

Tu – obelų žiedai mažyčiai,

Tu – ramunėlė ant lankos.

Tavęs į nieką nemainyčiau,

Tavęs – vienintelės tokios.

„SAULĖS ZUIKUČIAI“ SVEIKINA SAVO MAMYTES

Motinos diena – viena gražiausių švenčių, kurią kasmet pasitinkame besiskleidžiant pavasario žiedams. Tai laikas, kai gražiausios gėlės ir šilti žodžiai skiriami Mamai. „Mama, mano mama, aš tave myliu“ tokiais šiltais žodžiais „Saulės zuikučiai“ sveikino savo mamytes. Trumpi eilėraštukai, kelios dainelės apie Mamą, pačių vaikučių mažomis rankelėmis kurti dailės darbeliai ir šilti apkabinimai – gražiausia dovana Mamytei!

Dėkojame „Saulės zuikučių“ tėveliams už pasidalintas nuostabias vaikų žaidybinės veiklos akimirkas!

Pamatykite VIDEO

„PUMPURĖLIAI“

Nuo pat savaitės pradžios vaikai ir jų tėveliai  įsitraukė  į siūlomas veiklas: džiaugėsi pavasariu, pievų, gėlynų, sodų  žydėjimu, jų spalvingumu. Noriai atliko kūrybinių, pažintinių, kalbinių bendravimo užduočių.

Pastebima, kad „Pumpurėlių“ grupės ugdytiniai stengiasi įsitraukti į ugdomąsias veiklas bei didžiuojasi jau atliktais savo darbais.

KYBUR VYBUR VABALAI

Šią savaitę mažieji „Vaivorykštukai“ buvo pasinėrę į pažintį su įvairiais vabalėliais. Vabalų paieškos vyko po įvairiomis lentomis, rąstais, akmenimis ir kitose vabalams mielose vietose.

Taip pat ugdytiniai minė mįsles apie vabalus, klausėsi pasakų, jas aptarinėjo ir iliustravo piešiniuose. Mokėsi eilėraštukų, atliko ne vieną darbelį, lavino savo kūrybiškumą ir smulkiąją motoriką. Be abejo nepamiršo mankštintis ir klausytis muzikos.

Taipogi kartu su tėveliais paminėjome žemės dieną: kas sodino, kas liejo ir prižiūrėjo augalus.

Ir dar „Vaivorykštukai“ atšventė net tris gimtadienius!

„SMALSUČIAI“

„Smalsučiai“ šią savaitę išradingai pakartojo geometrines figūras bei mokinosi rašyti žodžius netradicinėmis priemonėmis. Taipogi, ugdytiniai smagiai leidžią laiką su broliais ir sesėmis bei nepamiršta visi kartu eiti pietų miegelio, nes po tokių veiklų reikia pailsėti!

„Smalsučiai“ siunčia linkėjimus ir sveikina visas mamas su artėjančia mamyčių diena!

Vaikučių video galite pamatyti mūsų facebook paskyroje

BITELIŲ ŽINIOS

Šios savaitės darbus „Bitutės“ grupės vaikai pradėjo J. Bakūnaitės žodžiais: „Kiekvienos dienos darbais kurti himną MEILEI. O jo natas tegul rašo ir pasirenka kiekvienas savo valia“. Paskaitė ir pasimokė J. Ožeraitytės eiles „Mamytė“. Klausydami dainelių: „Aš labai myliu mama“, „Tau, mamyte“, piešė mamų portretus.

Taip pat ugdytiniai nuotoliniu būdu darė įvairias užduotėles. Vaikai atliko rašymo ir skaičiavimo užduotėles, sprendė kryžiažodį: „Sudėk į vietą pabirusias raides“, „Apibrėžk visus dvigarsius“, „Įrašyk praleistas raides“, „Atlik sudėties veiksmus ir apgyvendink namukuose“, „Įrašyk praleistus skaičius“. Užduotėlės su M raidės rašymu – didžioji ir mažoji, žodeliai su M, skaitė knygeles. Lėja pasveikino, pagrojo ir padainavo linkėjimą Skaistei gimimo dienos proga. Vaikai gamino pusrytėlius ir kepė sausainėlius. Kūrė vaidinimus. Atliko sportinius pratimus, kuriuos pasiūlė kūno kultūros mokytoja.

Džiaugiamės aktyviu vaikučių ir tėvelių bendradarbiavimu!

LINKĖJIMAI IŠ GAMTOS!

Pats nuostabiausias būdas susipažinti su spalvų įvairove, geometrinėmis figūromis, sąvokomis „ilgas – trumpas“, tai tik tyrinėjant aplinką ir joje ieškant šių dalykų. „Žiedeliams“ šią savaitę puikiai sekėsi ne tik leisti laiką gamtoje, bet ir ieškoti ir susipažinti su spalvomis, figūromis bei įvairiausiomis sąvokomis.

„MEŠKUČIAI“

„Meškučių“ grupės vaikai nepamiršta ugdyti ir tų įgūdžių, kuriems nereikia virtualios ugdymo aplinkos. Tai fizinis aktyvumas, kūrybiškumas, aplinkos pažinimas. Namuose vaikai atlieka nesudėtingas mankšteles, taip pat, įvairius darbelius skirtus vystyti smulkiąją motoriką.

Vaikai būdami namuose su tėveliais tapo tikri pagalbininkai: ir prie aplinkos tvarkymo, ir virtuvėje. O kur dar tokie pomėgiai kaip žvejyba, žaidimai su raketėmis, važinėjimas dviračiu. Fizinis aktyvumas, buvimas lauke grūdina vaikus, padeda vengti ligų, sukuria teigiamų emocijų.

Džiaugiamės mūsų priešmokyklinukų aktyvumu!

„SAULUTĖ“

„Saulutės“ grupės vaikučiai tikri darbštuoliai. Vaikučiai nuotoliniu būdu kruopščiai atlikinėja darbelius, prisimena ir mokosi naujų raidelių, rašo pirmuosius laiškus.

Taip pat jie tikri gamtos mylėtojai. Ugdytiniai džiaugiasi puikiu oru, saugiai bei išradingai leidžia laiką lauke.

Taipogi, vaikai yra rūpestingi ir padeda tėveliams namuose: prižiūri ne tik namų augalėlius, bet ir sodina medelius. Žinoma nepamiršta ir savo augintinių.

Vaikučių video galite pamatyti mūsų facebook paskyroje

„KŪLVERSTUKAI“

„Kūlverstukų“ grupės vaikučiai ruošiasi gražiausiai pavasarinei šventei „Mamytės dienai“.

Ugdytiniai mamytėms ir močiutėms gamina sveikinimo atvirukus, ruošia pačių sumanytas dovanėles bei mokosi eilėraštukų.Tačiau vaikučiai nepamiršta ir ugdomosios veiklos: pasimokyti skaičiuoti, piešti geometrines figūras, aplikuoti, spalvinti, klausytis pasakų, lopšinių.

Dėkojame tėveliams už kūrybiškumą, fantaziją ir kantrybę, nes be Jūsų pagalbos įgyvendinti mūsų pasiūlytas veiklas būtų sunku!

„SAULĖS ZUIKUČIAI“

„Saulės zuikučių“ ugdytinių pieštos saulytės taip skaisčiai švietė, kad pažadino iš miego pavasarinius žiedelius, su kuriais šią savaitę grupės vaikučiai susipažino. Nors šis pavasaris kitoks, nei įprastai, tačiau kiekvieną dieną ugdytiniai turi galimybę stebėti pro savo namų langus kintančią gamtą, pražydusias gėlytes, paukštelių čiulbėjimą bei saulutės pasisveikinimą.

Taip pat vaikučiai su dideliu džiaugsmu ir susikaupę atliko įvairias užduotėles: štampavo, aplikavo, išbandė naują eksperimentą, piešė gėlytes. Džiugu, kad ugdytiniai ir namuose augina savo gėlytes. Tai ne paprastos gėlytės, o jų pačių užaugintos ir globojamos.

Labai džiaugiamės, jog tėveliai geranoriškai bendradarbiauja ir dalinasi nuotraukomis ne tik kaip vaikučiai daro paskirtas užduotėles, bet ir kaip leidžia laisvalaikį, džiaugiasi pavasariu!

„BITUTĖ“

Už lango taip gražu, pradėjo žydėti sodai, pražydo ir pavasarinės gėlės. Tad šios savaitės „Bitučių“ grupės tema „Tarp žiedų“. Vaikai kartu su tėveliais grožėjosi pavasarine gamta. Visą šią savaitę jie kalbėjosi, stebėjo, piešė, darė kūrybinius darbelius apie žydinčią gamtą. Konstravo žydinčias gėles. Atliko įvairias skaičiavimo, rašybos užduotėles, skaitė knygeles. Taip pat tyrinėjo, stebėjo ar prasiskleis popierinės gėlytės vandenyje, bandymas pavyko. Kai kas žaisdamas kieme rado molio, tai suteikė daug džiaugsmo ir dar ta laimė akyse. Nepamiršo ir pažaisti. Žaidė lavinamuosius žaidimus iš programėlės WORDWALL. Buvo aktyvūs, sportavo, važinėjo dviračiais, riedučiais. Pasivaikščiojimų metu grožėjosi žydinčiomis sakuromis.

Su vaikais ir jų tėveliais prisiminėme Tarptautinę motinos Žemės dieną, paminėjome Jurgines. Savaitė buvo turininga ir veikli.

Dar kartą dėkojame tėveliams, be Jų to neįgyvendintume. Ačiū!

Vaikučių video galite pamatyti mūsų facebook paskyroje

„KĄ GALI MANO RANKELĖS?“

Šios savaitės „Smalsučių“ tema – „Ką gali mano rankelės?“. O „Smalsučių“ rankelės gali daug. Jie kruopščiai atliko darbelius, prisiminė geometrines figurėles, jas deliojo ne tik iš turėtų priemonių namuose, bet ir pasitelkę fantaziją panaudojo gamtines medžiagas.

Taip pat prisiminėme raideles, mokinomės naujas bei bandėme rašyti savo vardą.

Taipogi „Smalsučiai“ ne tik ugdosi, bet ir aktyviai leidžia laiką džiugindami įspūdingais pasiekimais. Šaunuolis mūsų Mažvydas – jis kasdien, bet kokiu oru su tėčiu nuvažiuoja 8-10 km.

Vaikučių video galite pamatyti mūsų facebook paskyroje

„TARP ŽIEDŲ“

„Tarp žiedų“ – tokios akimirkos atsispindi „Meškučių“ grupės temoje. Prasidėjus pavasariui stengiamės ugdytiniams parodyti bundančią gamtą, padėti pamatyti pirmuosius pavasario žiedus, augalus bei supažindinti su jų pavadinimais. Vaikai džiaugiasi galėdami būti gamtoje, grožėtis žydinčiais žiedais bei būdami miške tarp medžių.

Smagu, kad vaikai nepamiršta meninės veiklos kurdami įvairius darbelius. Mūsų Tėja išmoko, net siuvinėti. Nepamirštame ir raidžių. Šią savaitę pakartojome U ir Ū raides. Vaikai atliko užduotis su šia raide.

Pasistenkime vaikus išmokyti pamilti ir mylėti gamtą bei joje atrasti pačių įdomiausių dalykų!

BANDOM IR EKSPERIMENTUOJAM

Dvi savaites „Žiedelių“ grupės vaikai atlikinėjo įvairius bandymus ir eksperimentavo. Bandymų pagalba sužinojo kaip atsiranda lietus, kodėl žvakei degti reikalingas deguonis bei kodėl vanduo nesusimaišo su aliejumi.

Taipogi vaikai mėgino tapti menininkais – maišė spalvas tarpusavyje ir taip išgavo įvairias spalvas, bei kūrė joms pavadinimus. Naudodami druską, klijus ir akvarelės dažus, vaikai, rašė savo vardo raideles ir stebėjo kaip dažai skleidžiasi druskos kristalėliuose. Taip pat, naudodami indų ploviklį ir dažus, piešė ant pieno.

Kaip žinia, „Žiedelių“ grupė augina keturias gyvalazdes. Šiuo metu gyvalazdės auga pas mokytoją namuose, o vaikai stebi jų augimą nuotolinių būdu. Iki šios dienos gyvalazdės buvo bevardės, o dabar jos jau turi vardus! Vaikai siūlė vardų variantus, o mokytoją burtų keliu ištraukė šiuos keturis vardus: Žvaigždutė, Lazdelė, Adatėlė ir Aj.

MAŽŲJŲ „ŽIOGELIŲ“ DARBINGOS DIENELĖS

Kaip gera ir smagu matyti mūsų mažuosius „paaugusius“ žiogelius, nenuilstančius ir vis žaidžiančius ir dirbančius. Kaip smagu juos matyti sveikus ir laimingus, besidžiaugiančius pavasarinėje gamtoje, aktyviai žaidžiančius, tyrinėjančius drauge su tėveliais.

Bendradarbiaujant nuotoliniu būdu, džiugu matyti, kad į savo pilnas veiklos dieneles, tėveliai su vaikučiais atlieka ir mokytojų pasiūlytas užduotėles. Vaikučiai mokinasi eilėraštukus, žaidžia pirštelių žaidimus, mokosi skaičiuoti ir pažinti spalvas. Smagu girdėti, kad mažųjų kalba darosi vis aiškesnė, ištaria vis daugiau žodžių.

Ačiū tėveliams už pasidalintus pastebėjimus ir nuostabias kasdieninio gyvenimo akimirkas!

Vaikučių video galite pamatyti mūsų facebook paskyroje

„PUMPURĖLIAI“

Dėkojame „Pumpurėliams“ už aktyvų dalyvavimą savaitės veiklose „Kle kle, man varlė“. Vaikai ne tik sužinojo daugiau apie gandrą, bet įsiminė gražių žodelių iš tautosakos lobinų. Minė mįsles, mėgdžiojo, klausėsi pasakos, dainuodami imitavo gandrą, kūrybiškai atliko užduotis.

VOVERIUKAI DĖKOJA MEDIKAMS

„Voveriukų“ grupės vaikučiai, tėveliai ir mokytojos visiems medicinos darbuotojams linki pavasario džiaugsmo, saulės ir šilumos Jiems ir jų namams.

Herkus linki meilės ir gėrio.

Joris linki margučio spalvingumo laimės, stiprumo ir sėkmės.

Benas linki povo margumo gyvenimo džiaugsmo ir su broliuku bei sese dovanoja gėlių ir žvaigždę, kuri nušviestų jų prasmingą kelią į sunkius ir pasiaukojančius jų darbus…

Dėkojame visiems prisidedantiems prie ligonių gydymo ir mūsų sveikatos saugojimo!

KLĖ KLĖ, MAN VARLĖ

Lietuvoje jį žino visi – nuo pasakojimų besiklausančio vaiko iki žilagalvio, turtingą patirtį turinčio senolio. Todėl jo didenybe – gandras – šios savaitės karalius. Vaikai kartu su tėveliais kalbėjo apie gandrus, jų gyvenimą, išvaizdą. Atliko įvairias užduotis, klausėsi skaitomos pasakos, aptarė ir nupiešė pagrindinius veikėjus. Dainavo dainas ir be abejo nepamiršo mankštintis.

„SAULUTĖ“

Šv. Velykos – gražiausia pavasario šventė. Tai ne tik bundanti gamta, margučių marginimas, bet ir smagus laikas su šeima. „Saulutės“ grupės vaikai sveikina visus su praėjusiomis Šv. Velykomis ir nori visiems parodyti kiek nuostabių margučių primargino. Vaikučiai ne tik margučius margino, bet ir kiaušinio lukštus panaudojo darbeliams. Taip pat ugdytiniai mokinosi keletą eilėraštukų. Tačiau ugdytiniai ne tik užsiėmė saviugda, bet ir buvo geri pagalbininkai namuose. Jie tėveliams padėjo prižiūrėti namus, kiemus bei atlikti kitus namų ruošus darbus.

Mūsų besišypsančios saulutės siunčia visiems linkėjimus!

Vaikučių video galite pamatyti mūsų facebook paskyroje

SMALSUČIAI – KAIP MARGUČIAI

„Smalsučiai – kaip margučiai“. Taip pavadinome praeitos ir šios savaitės įsimintinas akimirkas. Šiuo laikotarpiu vaikai ne tik atliko nemažai bandymu su kiaušiniais, bet taip pat primargino pačių gražiausių margučių įvairiomis technikomis, kepė ne tik pyragus, bet ir picas.

Taip pat ugdytiniai atliko įdomias užduotėles, piešė bei žaidimo pagalba skaičiavo.

Žinoma, smalsučiams daugiausiai emocijų suteikė sveikinant, net dvi grupės drauges Guste ir Agota su 5-uoju gimtadieniu.

Džiaugiamės matydami smalsučius smagiai ir išradingai leidžiant laiką!

Vaikučių video galite pamatyti mūsų facebook paskyroje

„BITUČIŲ“ SAVAITĖLĖ

 Šią savaitėlę bituliukai domėjosi vandeniu, tyrinėjo pagal spalvą, skonį, kvapą, su tėveliais aptarė vandens būvius, vandens apytakos ratą. Išsiaiškino, ar sveika gerti vandenį, kiek ir kada gerti. Pažiūrėjo filmuką „Vandens lašelio kelionė“.

Piešė jūrą, lankstė laivelius, aplikavo, net kriauklių prie sukurtų paveikslų klijavo. O piešdami jūrą, klausė mokytojų pasiūlytos M. K. Čiurlionio muzikinės poemos „Jūra“. Nuotaikai palaikyti pasižiūrėjo filmuką „Tekėk upeliuk“.

Išbandė žaidimą: „Skęsta – neskęsta“: inde su vandeniu plukdė įvairius daiktus ir įsitikino, kurie daiktai skęsta, kurie – ne. Susipažino su Lietuvos didžiosiomis upėmis, ežerais, ant lapo nurašė jų pavadinimus. Kristijonas mikroskopu tyrinėjo mikrobus, o paskui nupiešė. Vaikai atliko įvairias mokytojų pasiūlytas rašymo ir skaičiavimo užduotėles. Tai pat skaitė iš knygelės O PA PA pateiktą užduotėlę. Pasimokė V. Palčinskaitės eiles „Lietučio pasaka“. Pažaidė mūsų grupės vaikų labai mėgstamą žaidimą – dainelę: „Turiu laivelį mažą“.

Turtino žinias apie įvairius vandens gyvūnus.

Su tėveliais pasikalbėjo apie saugų elgesį prie vandens.

Nuoširdus ačiū vaikučiams už darbeliu, tėveliams – už pagalbą.

„VOVERIUKAI“

„Į kiekvienus namus ateina pirmųjų pavasarinių gėlių kvapas, o kartu su margučiais – stiprybė, meilė ir džiaugsmas“. Tėveliai su vaikučiais išbandė daugybę veiklų, kurių metu žaidė, atliko užduotėles, skaičiavo, skaitė, lipdė, aplikavo, piešė, patyrė daug džiugių akimirkų, emocijų.

„KŪLVERSTUKAI“

„Velykų zuikutis pas mus atskubėjo, margučių kraitelę prie durų padėjo“. Šią savaitę vaikučiai noriai, kūrybingai kartu su tėveliais dalyvavo mokytojų siūlytose veiklose, ugdymo procese. Ugdytiniai skaitė pasakėles, mokėsi eilėraščių, kūrė meninius darbelius.

Džiugu, kad atliekamos veiklos suteikė linksmų akimirkų!

„PUMPURĖLIAI“

Pumpurėlių grupės tema „Ruošiamės Šv. Velykoms drauge su šeima“. Vaikai padedami tėvelių buvo aktyvūs, noriai atliko siūlomas veiklas. Ugdytiniai išbandė daug meninės saviraiškos būdų: vaidino su jų gamintais kiškučiais, improvizavo deklamuodami eilėraščius, puošė margučius, kopijavo raideles, skaičiavo. Džiaugėsi savo ir draugu darbeliais.

Vaikučių video galite pamatyti mūsų facebook paskyroje

„ŽIOGELIAI“

Kad Šv. Velykų laukti visiems būtų linksmiau, mažiausieji darželio ugdytiniai su savo tėveliais smagiai šventėms ruošėsi. Vaikučiai atliko įvairias užduotėles, klausėsi dainelių, margino margučius. Džiugu matyti, kad vaikučiai jau rimti pagalbininkai prižiūrint savo mažesniuosius broliukus ir sesutes, taip pat, ir padėjėjai šeimininkaujant virtuvėje.

Ačiū tėveliams už pasidalintas akimirkas ir nuoširdžius pasakojimus apie mūsų mažuosius!

„MEŠKUČIAI“

Šv. Velykos – pavasarį žadina. Su džiugesiu ir šviesa į duris beldžiasi pavasaris, kartu su gamtos atbudimu atnešdamas ir vieną gražiausių švenčių – Šv. Velykas. Tegul mus pasitinkanti pavasario šiluma suteikia naujų jėgų kurti ir tobulėti.

„Meškučių“ grupės vaikai ruošėsi šiai šventei kurdami darbelius, deklamuodami eilėraščius, vaidindami. Smagu matyti vaikų atliktus darbelius pagal mokytojų siųstas užduotis.

Tačiau karantino laikotarpiu ugdytiniai plečia savo akiratį ir savo mėgstamuose užsiėmimuose. Vaikučiai nepamiršta konstruoti, modeliuoti, kurti ir džiaugtis kūrybos procesu. O, mūsų Dainius išmoko, net visas Europos sostines ir bando skaičiuoti 1000 ribose!

Dėkojame tėveliams už bendradarbiavimą!

Vaikučių video galite pamatyti mūsų facebook paskyroje

„KŪLVERSTUKŲ“ KARANTINO AKIMIRKOS

„Kūlverstukų“ ugdytiniai smagiai ir įdomiai leidžia karantino dieneles. Vaikučiai atlieka mokytojų paskirtas užduotėles „Velykų belaukiant“ tema. Ugdytiniai daro įvairias veiklas, kurios veda į vaiko pažinimo, ugdymosi pasiekimus. Atskleidžiant šią temą vaikučiai su tėveliais kūrė meninius-kūrybinius darbelius. Vaikams šauniai sekėsi marginti margučius įvairiomis technikomis ir savo rankutėmis.

Tačiau vaikučiai atlieka ne tik mokytojų paskirtas užduotėles, bet ir padeda tėveliams darbuojantis namuose, gaminant įvairius skanėstus bei saugiai leidžiant laiką lauke.

Dėkojame tėveliams už nuoširdų bendradarbiavimą bei siųstas nuotraukas!

DARBŠČIOSIOS „BITUTĖS“

Visą praėjusią savaitę „Bitučių“ grupės vaikučiai ir tėveliai netingėjo ir ruošėsi Šv. Velykoms. Ugdytiniai darė velykines dekoracijas, kūrybinius darbelius, o kai kurie jau margino ir margučius. Taip pat vaikučiai kepė velykinius sausainius, pyragus.

Ugdytiniai nepamiršo ir ugdymo proceso. Mūsų priešmokyklinukai atlikinėjo mokytojų rekomenduojamas užduotėles: rašymo, skaičiavimo, spalvinimo. Taipogi sportavo, žaidė judrius žaidimus, džiaugėsi šiltu pavasariniu oru.

Labai smagu, kad tėveliai noriai bendradarbiauja, dalinasi pastebėjimais, vaikų veiklomis ir darbeliais.

„SAULĖS ZUIKUČIŲ“ ŠV. VELYKOS!

Norime pasidžiaugti ir parodyti, kaip patys mažiausieji „Saulės zuikučiai“ ruošėsi ir šventė Šv. Velykas. Vieni mokėsi spausti apelsinų sultis, kiti aplikavo, dekoravo kiaušinių trafaretus, dažė, margino kiaušinius, klijavo, gamino kiškučius namams papuošti, o dar kiti piešė ir karpė, piešė ir karpė, nes karpyti labai smagu…Vaikučiai labai labai džiaugėsi Šv. Velykomis.

Dėkojame tėveliams už atsiųstas nuotraukas!

PARODA „MANO MARGUTIS“

Balandžio 11-12 d. „Kibildukų“ grupės ugdytiniai dalyvavo mokytojų organizuotoje parodoje „Mano margutis“. Pasidžiaukime drauge vaikų ir tėvelių margučiais!

„VAIVORYKŠTĖS“ GRUPĖS UGDYTINIAMS NAMUOSE VISAI NENUOBODU!

Vaivorykštukams namuose visai nenuobodu! Kiek veiksmo, kiek emocijų. O darbų, o darbelių, tik spėk suktis. Dar praeitą sekmadienį gamino verbas. Ir puošė jomis savo namus. Na, o šią savaitę, rytus vaivorykštukai pradeda meninio ugdymo mokytojos siųstomis nuotaikingomis mankštelėmis. O, artėjant nuostabiai šventei Šv. Velykoms, vaikai visą savaitę su džiaugsmu joms ruošėsi. Susipažino ir išbandė „Padlet“ platformą, kurioje buvo pristatyta savaitės tema ir pasiūlytos įvairios užduotys. Ugdytiniai išmoko ir padeklamavo velykinių eilėraštukų, išbandė įvairias piešimo technikas, patyrė džiugių emocijų, piešiant stebuklingą kiaušinį bei kiaušinio dažymą po plėvele. Taip pat paminėjo saugaus eismo dieną. Tėvelių padedami prisiminė jau žinomus kelio ženklus, bei susipažino su naujais. O kaipgi be raidelių ir skaičiukų? Jų taip pat nepamirštame. Atlikdami įvairias užduotėles, vaikai lavina rašymo bei skaičiavimo įgūdžius, susikaupimą, pastabumą. O kur dar pačių sugalvotos užduotėlės!

Mokytojos labai džiaugiasi savo ugdytiniais!

Vaikučių video galite pamatyti mūsų facebook paskyroje

„SAULUTĖ“

„Saulučių“ vaikai tikri šaunuoliai, nes jie noriai ruošiasi ir padeda tėveliams pasiruošti Velykoms. Ugdytiniai yra puikūs pagalbininkai virtuvėje, nes jie kepa pačius skaniausius pyragus. Tikriausiai po karantino turėsime daug virtuvės šefų darželyje.

Taip pat nepamirštame ir savo sodinuku. Vaikučiai ne tik perkėlė sodinukus savo į namus, bet ir juos prižiūri ir ragauja.

Taipogi ugdytiniai nenutolo nuo ugdymo proceso. Namuose jie ne tik skaičiuoja, mokinasi raideles, bet ir atlieka įvairias užduotėles, kaip piešimą įvairiomis technikomis ar netradicinėmis priemonėmis.

Šią savaitę grupė paminėjo dar vieną svarbią šventę – Gabrieliaus 4-ąjį GIMTADIENĮ. Džiaugiamės, ne tik gimtadieniu, bet ir dideliais kitų vaikų pasiekimais – kaip važiavimu su dviračiu be pagalbinių ratukų.

Vaikučių video galite pamatyti mūsų facebook paskyroje

„KIBILDUKAI“

Šią savaitę „Kibildukų“ grupės vaikučiai susipažino su Šv. Velykų švente, jos papročiais, tradicijomis bei margučių marginimo būdais, jų raštais. Taip pat ugdytiniai klausėsi tėvelių skaitomų pasakų, dainavo daineles, atlikinėjo įvairias užduotėles, kūrybinius darbelius: gamino viščiuką, kiškutį, dekoravo margutį. O savaitgalį „Kibildukų“ laukia velykinių margučių parodėlė.

Dėkojame tėveliams už pasidalintas akimirkas!

„ŽIEDELIAI“ JAU PASIRUOŠĖ ŠV.VELYKOM!

Visą savaitę „Žiedeliai“ ruošėsi Velykų dienai. Gamino Velykinės puokštės papuošimus, dekoracijas, verbas, mėgino marginti kiaušinius, gamino atvirukus artimiesiems ir eksperimentavo. Bandymų pagalba sužinojo kas yra kiaušinio viduje ir kodėl sūriame vandenyje kiaušinis plūduriuoja.

Labai džiaugiamės kūrybingai nusiteikusiais tėveliais ir tariame didelį AČIŪ vaikučiams už jų nuoširdų darbą, šypsenas ir kūrybines idėjas!

„VELYKOS – PAVASARIO DŽIAUGSMAS“

„Velykos – pavasario džiaugsmas“, – sako „Smalsučiai“. Ugdytiniai laukė šios šventės, net eksperimentuodami. Puikiai pavykęs eksperimentas „Guminis margutis“ sudomino daugelį, Gustei pasisekė labiausiai.

Taip pat vaikai pamėgo meninio ugdymo mokytojos siūlomą mankštą, stengėsi taisyklingai sportuoti, prisiminė savo mėgstamus šokius. Geru pavyzdžiu skatina prisijungti ir draugus.

Tačiau vaikams vienas iš svarbesnių nuotykių nutikusių šią savaitę, tai buvo Gytės 5-asis gimtadienis. Grupės draugai nuotoliniu būdu siuntė darbelius ir gėlytes, nepamiršo sudainuoti gimtadienio dainelės, net dalyvavo Gytės iškeptų keksiukų virtualioje puotoje.

Šią savaitę ugdytiniams teko pabuvoti ir sodininkais. Vietoj „Žalios palangės“ pasigamino Oliziuką, kurį kruopščiai ir ilgai prižiūrės.

Taipogi, vaikučiai pasidalino savo atliktų darbų gausa: piešė, kirpo, tyrinėjo, prieš šventes padėjo savo mamytėms namų ruošoje, margino ir skaičiavo margučius.

Gerai nusiteikę vaikučiai laukia Velykų bobutės!

Vaikučių video galite pamatyti mūsų facebook paskyroje

„SAULĖS ZUIKUČIŲ“ KŪRYBA

Džiugu, kad bendravimas elektroninėje erdvėje tampa vis efektyvesnis. Tėveliams ir vaikams pateikiame idėjų kūrybinei veiklai, paįvairinant vaikučių kasdienybę namuose.

Visą savaitę ugdytiniai piešė saulę. Kai kurie vaikučiai jau moka piešti saulę ir jiems lieka tik tobulinti rankų, pirštukų įgūdžius, tačiau kitiems dar sunku jungti lenktas ir tiesias linijas. Tam skatinome tėvelius padėti vaikučiams piešti kartu tik ant kito lapo. Taip pat ugdytiniai aplikavo paukštelių trafaretus. Sulaukėme puikių kūrybinių darbų bei idėjų.

Labai džiaugiamės, kad sulaukiame vis aktyvesnio šeimos dalyvavimo nuotoliniame mažųjų ugdyme. Tėveliai rašo, klausia, siunčia vaikučių darbelių nuotraukas, video, dėkoja už pagalbą.

PATYRINĖKIME

Vaikai, su juos supančia aplinka geriau susipažįsta tada, kai patys gali ją tyrinėti. Siūlau kelis aplinkos pažinimo būdus. Vaikai pamatys kas nutinka kiaušiniui sūriame vandenyje ir kaip galima groti stiklinėmis.

„PUMPURĖLIAI“

„Pumpurėlių“ grupės vaikai prisidėjo savo sukurtomis vaivorykštėmis prie pasaulyje pasklidusios idėjos ,,Viskas bus gersi“. Akcija skirta Lietuvos medikams, policininkams ir kitiems šiuo metu dirbantiems žmonėms.

KAIP JŪS MARGINATE KIAUŠINIUS?

„Žiedeliųׅ“ grupės mokytoja dalinasi vienu iš būdu, kaip marginti kiaušinius. Pasidalinkite ir jūs nuotraukomis – kaip jūs marginat kiaušinius?

„SAULĖS ZUIKUČIAI“

Džiaugiamės „Saulės zuikučių“ grupės mokytojų ir tėvelių bendravimu ir bendradarbiavimu nuotoliniu būdu. Vaikučiai namuose neliūdi ir nenuobodžiauja. Ugdytiniai atlieka įvairias užduotėles, kūrybinius darbelius, deklamuoja eilėraštukus, džiaugiasi vaikai pieštais saulytės spinduliais, kurie greičiau atneštų šilumą ir pradžiugintų mus visus!

Vaikučių video galite pamatyti mūsų facebook paskyroje

LINKSMIEJI „VOVERIUKAI“ RUOŠIASI Į MOKYKLĄ!

„Voveriukų“ grupės vaikučiai karantino metu noriai kartu su tėveliais dalyvavo ugdymo procese iš namų. Šiuo laikotarpiu ugdytiniai atlikinėjo įvairias mokytojų siųstas užduotėles, veiklas bei prisijungė prie siunčiamo savaitės plano plėtojimo. Vaikučiai plėtė savo pažinimo žinias, skaitė, turtino žodyną, jungė raideles į skiemenis, lavino rišliąją kalbą, atliko matematinius veiksmus, ugdėsi gebėjimą rašyti skaičius, tobulino rašymo pradmens, lavino vaizduotę, kūrybiškumą, meninius gebėjimus, susipažino ir išbandė meninės raiškos naujas technikas, lavino smulkiąją motoriką, skatino saviraišką.

Džiaugiamės vaikų darbeliais ir jų pasiekimais!

Vaikučių video galite pamatyti mūsų facebook paskyroje

„KIBILDUKŲ“ GRUPĖ DŽIAUGIASI „PADLET“ PROGRAMA

Karantino metu ir pradėdami dirbti nuotoliniu būdu visi susidūrėme su sunkumais. Tačiau „Kibildukai“ nori pasidalinti ir pasidžiaugti „Padlet“ programa. Ši programa puikiai padeda bendrauti ir bendradarbiauti mokytojoms su ugdytiniais ir tėveliais. Naudojantis šiuo grupės atradimu, puikiai mokytojos perduoda visą informaciją vaikučiams ir jų tėveliams: savaitės planus, rekomendacijas savaitės temai, įvairias užduotėles, žaidimus, daineles ir kitą informaciją. Džiaugiamės, kad galime šį laikotarpį padaryti kiekvienam pasiekiamą ir lengvesnį su „Padlet“!

„MEŠKUČIAI“ NENUOBODŽIAUJA NAMUOSE!

„Meškučių“ grupė stengiasi, kad ugdymo procesas nenutrūktų namuose. Kadangi „Meškučiai“ yra draugiški, smalsūs ir paslaugūs, jie noriai ugdosi žaisdami, stebėdami, klausydami, kurdami bei judėdami. Karantino metu ugdytiniai kartojasi ką jau išmoko darželyje bei atlieka įvairias mokytojų paskirtas užduotėlės. Vaikučiai namuose leidžia laiką mokindamiesi eilėraščius, ekspermentuodami, darydami darbelius ir atlikdami įvairias užduotėles.

Mūsų priešmokyklinukai ir toliau mažais žingsneliais žengia į priekį!

Vaikučių video galite pamatyti mūsų facebook paskyroje

VELYKINĖS DIRBTUVĖS „ŽIEDELIŲ“ GRUPĖS MOKYTOJOS

KŪRYBINGIEJI „SMALSUČIAI“

Trečiąją karantino savaitę (kovo 30-balandžio 3 dienomis) „Smalsučiai“ neliūdėjo. Kūrybiškumui, išradingumui ir šauniam laiko praleidimui ribų nėra! Bendradarbiaujant pedagogėms ir tėveliams, vaikučiai pateikė daug gražių staigmenų.

Mūsų mažieji sodininkai džiugino savo „Žaliąja palange“ namuose, eksperimentais sendinant popierių su mamos kava, gaminant pietus bei maitinant avį. Taipogi vaikučiai piešė ne tik paukščius, bet ir auklėtojas, kurioms skyrė šiuos piešinius.

Nors ir karantino laikotarpis, tačiau mūsų mažieji stengiasi aktyviai leisti laiką. Jie darė liežuvio mankšteles, sportavo, esant vėjui leido aitvarus. Taip pat teko aktyviai ieškoti vištų kiaušinių (juk tuoj Šv. Velykos).

Labai smagu, kad šių veiklų potyriais vaikai dalinosi su savo draugais!

Dėkojame tėveliams už bendravimą ir bendradarbiavimą!

Vaikučių video galite pamatyti mūsų facebook paskyroje

„BITUČIŲ VERBOS“ IR KITA NUOTOLINĖ VEIKLA

Balandžio 1-3 d. „Bitučių“ grupės vaikai ruošėsi Verbų sekmadieniui. Ugdytiniai nurašinėjo ketureilį „NE AŠ MUŠU, VERBA MUŠA…“ bei darė verbas. Didelį įspūdį paliko ne tik ugdytiniams verbų aplikacijos, bet ir jų vyresniems broliams ar seserims.

Taip pat vaikučiai atliko įvairias grupės mokytojų paskirtas skaičiavimo, rašto užduotėles, rankų darbelius, sportavo ir dainavo. Tačiau ugdytiniai atliko ne tik mokytojų rekomenduojamas užduotėles, bet ir pačių pasirinktas: prisiminė anglų kalbą, laikroduko pažinimą, skaitė knygeles, piešė, žaidė stalo žaidimus.

Taipogi, prisiminė Melagių dieną ir Tarptautinę vaikų knygos dieną visi kartu.

Dėkojame tėveliams už pasidalintas mintis ir nuotraukas!

„ŽIOGELIAI“

Norime pasidžiaugti mažųjų „Žiogelių“ pirmosiomis akimirkomis iš namų. Jų metu vaikučiai atlieka įvairias užduotėles: lavina pirštukus, piešia saulytę, stebi bundančią gamtą, mokosi eilėraštukus, šeimininkauja virtuvėje. Dėkojame tėveliams už bendravimą, bendradarbiavimą bei pasidalintomis akimirkomis!

„KIEK RANKELIŲ – TIEK DARBELIŲ“

O darbelių labai daug! „Žiedeliai“ bei jų tėveliai ir toliau džiugina mokytojas. Šią savaitę vaikai sužinojo kaip galima panaudoti antrines žaliavas ir iš jų pasigaminti televizorių ar lėktuvą. „Žiedelių“ grupės ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Rimutė taipogi prisidėjo prie antrinių žaliavų panaudojimo ir iš jų pasiuvo pirštinines lėlytes.

Balandžio 2 d.  su ugdytiniais paminėjome Pasaulinę vaikiškos knygos dieną. Vaikai drauge su tėveliais vykdė knygos mestą iššūkį – ieškojo knygų pagal pateiktus aprašymus.

Taip pat vaikai parodė įvairių triukų ir bandymų.

Na ir, žinoma, toliau nuotoliniu būdu stebi kaip auga jų „Žalioji palangė“. O čia – jau visas žalias daržas.

„VAIVORYKŠTUKAI“

Mažieji „Vaivorykštukai“ ir toliau nesnaudžia. Su tėvelių pagalba atlieka įvairias mokytojų siųstas užduotėles, mokosi ir tobulėja:

 • Balandžio 2-oji d. yra vaikiškos knygos dieną. Šią dieną ugdytinius kvietėme kartu su tėveliais vartyti, skaityti, aptarti jiems labiausiai patinkančias vaikiškas knygeles;
 • Su vaikučiais pradėjome ruoštis artėjančiom Šv. Velykom nuotoliniu būdu. Ugdytiniai pradėjo marginti kiaušinukus su guašu ir maistine plėvele. Taipogi, vaikučiai mokinosi nuostabių Kęstučio Ivinsko eilėraštukų. Labai džiaugiamės tėvelių atsiųstais video;
 • Taip pat vaikučiai išbandė judrų žaidimą „Ridenk kauliuką ir atsakyk į klausimus“;
 • Vartė elektronines mokomąsias knygeles ir dėliojo elektronines puzzle dėliones;
 • Vaikučiams labai patiko muilo burbulų gėlės, ne visiems pavyko išgauti ryškias spalvas, bet juk svarbiausia pats procesas;
 • Norintys išbandė pasiūlyto naminio modelino receptą ir prilipdė įvairiausių figūrų.

Taip pat labai norime padėkoti ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėjai A. Aniulienei už pagalba ugdant mūsų mažuosius draugus t.y. už pagamintas ugdomąsias priemones, kurias būtinai išbandysime iškart grįžę į darželį!

„KIBILDUKŲ“ GRUPĖS UŽSIĖMIMAI

Pavasaris – gamtos pabudimo metas, todėl „Kibildukų“ grupės vaikai susipažino su paukščiais, jų gyvenimo ypatumais, aptarė jų išvaizdą, namus. Vaikučiai atrado jų panašumus ir skirtumus, palygino pagal dydį, spalvą. Vaikai su tėvelių pagalba darė mokytojų paskirtas užduotėles, žaidė tyrinėjimo žaidimą – „Gaudyk šešėlį“, klausėsi įvairių pasakų, paukščių garsų, kuriuos vaikai galėjo pamėgdžioti. Taip pat paminėjo „Melagių“, „Pagalvių mūšio“ dienas bei „Vaikiškos knygos“ dieną, kurios metu tėveliai savo vaikams pasakojo apie savo vaikystės mylimiausias knygas, drauge klijavo suplyšusias knygeles.

„SAULUTĖS“ GRUPĖS UGDYTINIAI NELIŪDI KARANTINO METU

Šaunūs „Saulutės“ grupės vaikai tikrai neliūdi, jie piešia, šoka, dainuoja, deklamuoja eilėraštukus, gamina skaniausius keksiukus ir net eksperimentuoja. Nors darželio pasiilgome visi, bet labai mums smagu bendrauti ir nuotoliniu būdu. Dėkojame tėveliams už aktyvų bendravimą ir bendradarbiavimą bei galimybę vaikams pamatyti vieniems kitus. O, Eimantas užduoda mįslę: kas bėga be kojų? Gal ir Jūs ją iminsite?

Vaikučių video galite pamatyti mūsų facebook paskyroje

„MANO

MIESTO MARGUTIS“

Artėjant nuostabiai pavasario šventei Šv.Velykom, mokytojos Dalia Linkevičienė ir Irina Paškevičienė surengė Respublikinę ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų darbelių parodą „Mano miesto margutis“. Vaikai iš visos Lietuvos piešė, lipdė, aplikavo margučius raštais – atspindinčiais jų gimtąjį miestą. Buvo numatyta darbelius eksponuoti darželio erdvėje, tačiau susiklosčius nenumatytai situacijai, margučiai perkeliami į virtualią erdvę.

Dėkojame visoms mokytojoms, kurios drauge su savo ugdytiniais dalyvavo šioje parodoje!

„ŽIEDELIŲ“ GRUPĖS MELAGIŲ IR JUOKŲ DIENA

Balandžio 1 d. „Žiedelių“ grupės ugdytiniai nusprendė pajuokauti. Melagių ir juokų dieną vaikučiai paskyrė užduotis, kurias turėjo atlikti mokytoja. Grupės mokytojai reikėjo lipdyti medūzą, deklamuoti eilėraštį, eiti su knyga ant galvos ir atlikti triuką su vandeniu (šitos užduoties nepavyko įgyvendinti). Ši diena praėjo visiems labai smagiai ir su didelę vitamino C dozę!

Mokytojos atliekamas užduotėles galite pamatyti mūsų facebook paskyroje (video)

„MANO AUGINTINIS“

Kovo 30 – balandžio 3 d. „Bitučių“ grupės ugdytiniai turi savaitės temą – „Mano augintinis“. Šiuo laikotarpiu vaikučiai kartu su tėveliais ir pedagogais dalinosi savo augintinių nuotraukomis, pagamintais darbeliais bei savo pieštais piešinukais. Tie, kurie neaugina augintinių piešė savo svajonių augintinius bei rinko jiems vardus.

„DRAUGYSTĖ VEŽA“

Nuo spalio mėnesio „Žiedelių“ grupės vaikai nuotoliniu būdu bendravo su Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ „Zuikučių“ grupe. Vaikai naujiems draugams rašė laiškus, gamino dovanėles, siuntė siuntinukus bei sveikino vieni kitus įvairiomis progomis. Taip pat, laiškų pagalba, supažindino draugus su savo miestais, jų istorija bei lankytinomis vietomis. Visą šį laiką vaikai ugdė pažinimo, bendravimo kompetencijas, lavino sakytinę bei rašytinę kalbą. O svarbiausia yra tai, jog vaikai susirado naujų draugų!

LINKSMIEJI „SMALSUČIAI“

Kovo 25 d. linksmieji „Smalsučiai“ paminėjo Gandrines, gamindami įvairius gandriukus bei dainuodami daineles. Karantino metu ugdytiniai tokie pat smalsūs, šaunūs ir nesnaudžiantys, nes jie yra mokantys smagiai praleisti laiką!

„BITUČIŲ“ GRUPĖS UŽSIĖMIMAI

„Bitutės“ grupės ugdytiniai, jų tėveliai ir mokytojos bendradarbiaudami nuotoliniu būdu, atlikinėjo įvairias matematinių gebėjimų, smulkiosios motorikos, skaitymo, meninio ugdymo lavinimo užduotis. Kovo 25 d. ugdytiniai susipažino ir paminėjo Gandrines. Mokytojų rekomenduoti mokinosi A. Matučio eilėraštį „Gandro meškerė“, darė įvairius kūrybinius darbelius „Gandras“ bei žiūrėjo muzikinę pasaką apie paukščius „Gandras“. Taipogi, kovo 27 d. buvo paminėta teatro diena. Šią dieną mokytojos pasidalino vaikų nuotraukomis iš spektaklio „Ožiukai“ bei vaikai galėjo nemokamai pasižiūrėti Kauno miesto kamerinio teatro spektaklį „Megztinis“ tiesiai iš namų. Taip pat, mokytojos su ugdytiniais pasidalino ir pasidžiaugė savo žalia palange. Dar prieš karantiną ugdytiniai sėjo prieskoninius augalus ir vaistažoles Žaliosios palangės temai „Pasak žiniuonės“, o šiandien jau galime dalintis rezultatais!

„KIBILDUKŲ“ GRUPĖS VEIKLOS

Džiaugiamės aktyviu „Kibildukų“ grupės mokytojų ir tėvelių bendravimu ir bendradarbiavimu nuotoliniu būdu pavasario tema. Vaikai su tėvelių pagalba daro mokytojų paskirtas užduotėles, įvairius kūrybinius darbelius, eksperimentus, pabuvo virtualiame Zoo. Taip pat paminėjome „Gandrines“, bei „Teatro“ dieną, kurios metu žiūrėjome spektaklį sėdėdami „pirmose eilėse“. Dėkojame tėveliams už pasidalintas mintis ir nuotraukas!

SPEKTAKLIS JŪSŲ NAMUOSE!
(3-10 m.)

Įsimintiniausiu Kauno menininku išrinkto režisieriaus Gildo Aleksos spektaklis 3-10 m. vaikams pagal Donald Bisset pasakas “MEGZTINIS”. Nepraleiskite progos pamatyti spektaklio įrašo transliaciją savo namuose. Jūsų patogumui, po transliacijos įrašas bus prieinamas dar 24 val.

https://www.youtube.com/watch?v=Q7bu6xzECsI&feature=youtu.be

„ŽALIOJI PALANGĖ“

„Žiedelių“ grupė dalyvauja nuostabiame pavasariškame projekte „Žalioji palangė“. Kol dar nebuvo paskelbtas karantinas, vaikai sodino, laistė įvairias daržoves, prieskonines žoleles bei gėlytes. Dabar nuotoliniu būdu, padedant auklėtojai, stebi ir džiaugiasi kaip viskas auga bei žaliuoja. Vaikai stebisi kaip greitai dygsta žirniai, bulvės, svogūnai, o ridikai kaip paaugo! Ir imbieras stiebiasi į saulę.

„ŽIEDELIŲ“ GRUPĖS VAIKAI NENUOBODŽIAUJA!

Nors karantinas tęsiasi jau dvi savaites, tačiau „Žiedeliai“ ir toliau kas diena susitinka nuotoliniu būdu. Vaikai daro auklėtojų paskirtas užduotėles, piešia, spalvina, kuria. Šias dvi savaites vaikai, drauge su tėveliais, aptarė pavasario požymius, atliko užduotis susijusias su aplinkosauga ir ekologija, taip pat paminėjo „Raudonos nosies“, „40-ies paukščių“, dauno sindromą turinčių žmonių (#nenurašauOpalaikau) dienas. Taip pat vienai dienai vaikai pavirto lėlininkais – kūrė lėles iš kojinių!

PAVASARIS

„Vaivorykštės“ grupės vaikai, tėveliai ir mokytojos mokosi bendrauti ir bendradarbiauti nuotoliniu būdu. Auklėtojos rekomenduoja užduotėles, vaikai su tėvelių pagalba arba vieni atlieka užduotis. Keletas pirmųjų akimirkų atliekant užduotis:

Kovo 21 d. mūsų ugdytiniai prisidėjo prie akcijos #NenurasauOpalaikau. Keletas akimirkų:

Informacija dėl mokesčio    Peržiūrėti dokumentą

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas    Peržiūrėti dokumentą

Pasirengimo nuotoliniam ugdymui veiksmų planas    Peržiūrėti dokumentą

Nuotoliniam ugdymui pasitelkiame įrankius:

 • Facebook uždaras grupes;
 • El. dienynu „Mūsų darželis“;
 • El. paštu;
 • Facetime;
 • Messenger;
 • SMS.

Kilus klausimams – būtinai kreipkitės

Direktorė

Audronė Trumpickienė

Tel. (837) 37 75 28

El. paštas info@ausrine.lt

Skip to content