Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191640865

Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“

Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų planai:

2023 metų viešųjų pirkimų planas Peržiūrėti dokumentą

2022 metų viešųjų pirkimų planas Peržiūrėti dokumentą

2021 metų viešųjų pirkimų planas Peržiūrėti dokumentą


Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaitos:

Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2022 m. Peržiūrėti dokumentą

Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2021 m. Peržiūrėti dokumentą

Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2020 m.  Peržiūrėti dokumentą

Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2019 m.    Peržiūrėti dokumentą


Kiti dokumentai:

Kauno lopšelio-darželio „Aušrinė“ viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą

Viešųjų pirkimų įstatymas Peržiūrėti dokumentą

Viešųjų pirkimų  sutartys Peržiūrėti dokumentą

Kauno lopšelio-darželio „Aušrinė“ pareigybių sąrašas, kurie turi deklaruoti viešuosius ir privačius interesus:

  • Direktorė;
  • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams;
  • Visi viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantys asmenys.

 

Skip to content