Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191640865

Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“

ĮSTAIGOS TARYBA (Tel. (8 37) 37 75 56, (8 37) 37 75 28)

SPRENDŽIA ĮSTAIGOS VEIKLOS KOKYBĖS KLAUSIMUS, DALYVAUJA RENGIANT ĮSTAIGOS VEIKLOS STRATEGIJAS

Pirmininkė – Grasilda Budrienė.

Nariai:  Irena Puodžiukaitienė,

I. Zinkevičiūtė,

D. Linkevičienė,

V. Pusvaškienė,

J. Steponavičienė,

A. Gališauskas,

S. Bardauskas,

G. Pusvaškė.


MOKYTOJŲ TARYBA

SPRENDŽIA UGDYMO KOKYBĖS KLAUSIMUS

Pirmininkė – Audronė Trumpickienė, direktorė.

Nariai:  visos pedagogės,

Diana Liubinienė, logopedė,

Daiva Juodsnukienė, logopedė,

Ilona Ramoškevičienė, meninio ugdymo mokytoja,

Leonora Aranauskienė, meninio ugdymo mokytoja.

Ieva Sutkaitienė, psichologė.


VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

SPRENDŽIA SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMO IR PAGALBOS KLAUSIMUS

Komijos pirmininkėAudronė Trumpickienė, direktorė,

Komisijos pirmininko pavaduotojaDiana Liubinienė, logopedė,

Komisijos sekretorėKristina Petruitytė, mokytoja.

Nariai: pedagogės pagal situaciją,

Daiva Juodsnukienė, logopedė,

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas,

Ilona Ramoškevičienė, meninio ugdymo mokytoja,

Jonita Petrauskienė, psichologė (asistentė).


PEDAGOGŲ ATESTACINĖ KOMISIJA

SPRENDŽIA PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KLAUSIMUS

Pirmininkė – Danguolė Valienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:  Irena Puodžiukaitienė, mokytoja metodininkė,

Dalia Klinavičienė, mokytoja ekspertė,

Kazimiera Kasiulevičienė, mokytoja metodininkė,

Edita Mikelionienė, švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

Skip to content