Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191640865

Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“

Savivaldos institucijos

ĮSTAIGOS TARYBA  Tel. +370 37 377556, +370 37 377528

SPRENDŽIA ĮSTAIGOS VEIKLOS KOKYBĖS KLAUSIMUS, DALYVAUJA RENGIANT ĮSTAIGOS VEIKLOS STRATEGIJAS

Pirmininkė – G. Budrienė.

Nariai:  I. Puodžiukaitienė,

I. Zinkevičiūtė,

D. Linkevičienė,

J. Steponavičienė,

A. Gališauskas,

G. Pusvaškė,

P. Kranauskė.


MOKYTOJŲ TARYBA

SPRENDŽIA UGDYMO KOKYBĖS KLAUSIMUS

Pirmininkė – A. Trumpickienė, direktorė.

Nariai:  visos mokytojos,

D. Liubinienė, logopedė,

D. Juodsnukienė, logopedė,

I. Ramoškevičienė, meninio ugdymo mokytoja,

G. Motiejūnienė, meninio ugdymo mokytoja.

J. Petrauskienė, psichologė.


DARBO TARYBA

ATSTOVAUJA DARBUOTOJŲ INTERESUS ĮSTAIGOJE

PirmininkėD. Liubinienė,

SekretorėD. Linkevičienė,

Narė –  K. Trepekienė.

Skip to content