Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191640865

Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“

Mokestis už darželį nuo 2023 m. rugsėjo mėn.

Mokesčių pokyčiai nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-103 “DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-454 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“.

Mokestis už darželį

Comments are closed

Skip to content