Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191640865

Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“

Išorinio vertinimo rezultatai

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Kauno skyrius 2023 m. spalio 24 d. planine tvarka patikrino atitikties higienos, laikymo sąlygų, saugos, ženklinimo, personalo higienos, tinkamumo vartoti terminų, kokybės, savikontrolės, atsekamumo reikalavimams vertinimą.

Atliktas higienos reikalavimams įvertinimas pagal 2013-07-19 VMVT direktoriaus įsakymu Nr.B1-488 patvirtintą „Viešojo
maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašą“. Kauno lopšeliui-darželiui „Aušrinė“ skirti 5 balai, (100 taškų), (puiki higienos būklės).

 

 

Skip to content