Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191640865

Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“

Vykdomos prevencinės programos

Programa “Kimochi”

Programa skatina 4-5 m. vaikų pozityvių bendravimo įgūdžių ugdymą, lavina socialines-emocines kompetencijas. Remiasi šiais principais: pagarba, drąsa, atsakingumas, atsparumas, atjauta.

Plačiau: https://www.kimochis.com/


Programa “Zipio draugai”

Programa moko priešmokyklinio amžiaus vaikus įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, netektį, vienatvę, patyčias ir kitus sunkius išgyvenimus.

Plačiau: http://www.vaikolabui.lt/wp-content/uploads/2012/04/Zipio-draugai_lankstukas_info_IKI_2012.-5000-vnt.pdf   

arba http://www.vaikolabui.lt/zipio-draugai/


Programa “Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa”

Programa integruota į bendrą ikimokyklinio ugdymo programą. Tikslas – ugdyti vertybines nuostatas apie sveikatos saugojimą ir stiprinimą, kenksmingų medžiagų ir rizikingo elgesio vengimo, saugos laikymosi buityje.


Programa “Dramblys”

Programos idėja – pažvelgti į socialinį emocinį ugdymą iš vaiko perspektyvos. Programa apima 5 socialinio ir emocinio ugdymo temas: savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, atsakingą sprendimų priėmimą, tarpusavio santykius.

Plačiau: https://www.dramblys.lt/customPages/programos

Skip to content