- Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“ - https://www.ausrine.lt -

SEMINARAS KAUNO MIESTO PEDAGOGAMS ,,ETNOKULTŪROS ELEMENTŲ INTEGRAVIMAS

Balandžio 26 d. mūsų darželyje vyko seminaras Kauno miesto pedagogams ,,Etnokultūros elementų integravimas. Vaiko vertybinių nuostatų formavimas“ .Seminarą vedė auklėtojos metodininkės : Kazimiera . Kasiulevičienė ir Irena Puodžiukaitienė. Muzikos mokytoja Leonora Aranauskienė su ansanblio mergaitėmis mokė seminaro dalyves liaudies dainų ir žaidimų.

et4 [1] et1 [2] et2 [3] et3 [4]