- Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“ - https://www.ausrine.lt -

Metodinė valandėlė tėvams ir pedagogams apie savos gamybos žaislus

Vasario 20 dieną vyko edukacinė popietė vaikams ir visai šeimai. Auklėtoja ekspertė Dalia Klinavičienė pristatė savo ir tėvelių gamintus žaislus, papasokojo kokie žaislai vaikučiams tinkamiausi pagal jų amžių, kokius žaislus galima pasigaminti namuose, panaudojant buitines atliekas, kitas medžiagas. Vaikai kartu su tėveliais galėjo susipažinti, išbandyti ir atrasti sau įdomiausius žaislus ir žaidimus.

Vasario 21 dieną parodėlę aplankė ir viešnios iš Panevėžio – ikimokyklinių įstaigų pedagogės. Jos domėjosi įstaigos edukacinėmis aplinkomis, ugdymo programa, vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimu.

IMG_0926 [1] IMG_0922 [2] IMG_0923 [3] IMG_0925 [4] IMG_0928 [5] IMG_0930 [6]