- Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“ - http://www.ausrine.lt -

Veiklos dokumentai

ĮSTAIGOJE VYKDOMA:

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS     Peržiūrėti dokumentą [3]

UGDYMO PASIEKIMŲ VERTINIMO SISTEMOS APRAŠAS      Peržiūrėti dokumentus [4]

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS      Peržiūrėti dokumentą [5]

INFORMACIJA APIE TARPTAUTINIO IKIMOKYKLINIO PROJEKTO METODIKĄ „GERA PRADŽIA“     Peržiūrėti dokumentą [6]

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRINĖ“ BENDRUOMENĖS ETIKOS KODEKSAS      Peržiūrėti dokumentą [7]

PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS   Peržiūrėti dokumentą [8]

2018-2019 METAIS PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE VYKDOMA PREVENCINĖ PROGRAMA „ZIPIO DRAUGAI“.

PLAČIAU: http://www.vaikolabui.lt/wp-content/uploads/2012/04/Zipio-draugai_lankstukas_info_IKI_2012.-5000-vnt.pdf [9]   

ARBA http://www.vaikolabui.lt/zipio-draugai/ [10]