- Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“ - http://www.ausrine.lt -

Išorinio vertinimo rezultatai

Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, kontrolieriaus, Vidaus audito skyriaus ir kitų institucijų išvados.

Išvados: HN 75:2016 5.1, 5.3, 5.4, 86.2, 86.3 papunkčių ir 7, 28, 61 punktų pažeidimai.
Atlikti darbai: 1. Kūdikių grupei priskirta šalia esanti papildoma žaidimų  patalpa (29,78 kv. m.), kurioje įrengta šilto-šalto vandens kriauklė bei vienkartiniu rankšluosčių laikiklis. Vienu metu su vaikais dirba du pedagogai 2. ,,Žiogelių“ grupėje priskirta žaidimų patalpa ir vienam vaikui skiriamas 5,53 kv.m. grupės patalpų/erdvių plotas. 3. Vaikų skaičius grupėse 2018 m. rugsėjo 1 d. sukomplektuotas, vykdant 2018 m. gegužės 31 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo įsakymą Nr. 35-3196, kuriame pagal turimą plotą, mūsų įstaigai maksimalus leistinas vaikų skaičius – 251.

Išvados: 1. Atlikti dalinį patalpų grindų remontą. 2. Valymo – dezinfekavimo darbus registruoti pagal parengtą darbų atlikimo grafiką.
Atlikti darbai: Visi trūkumai pašalinti iki 2016 m. gegužės 30 d. Apie nurodymų įvykdymą Kauno VMVT informuota raštu.

Išvados: HN 75: 2010 p. 9 ir 42 pažeidimai.
Atlikti darbai: 1. Langų ribotuvai įrengti visose pirmo aukšto grupėse. 2. Vaikų skaičius grupėse 2016 m. rugsėjo 1 d. sukomplektuotas, vykdant 2016 m. birželio 1d. Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo įsakymą Nr. 35-380, kuriame pagal turimą plotą, mūsų įstaigai maksimalus leistinas vaikų skaičius – 272.