- Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“ - http://www.ausrine.lt -

Darbo užmokestis

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRINĖ“ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS (BRUTO) DARBO UŽMOKESTIS

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, jo darbo užmokestis pateikiamas tik gavus sutikimą.

Pareigos

Etatų skaičius

          2020 m. I ketv. vidutinis (bruto) darbuotojo 

                                 užmokestis (Eur)

           2020 m. II ketv. vidutinis (bruto) darbuotojo

                                     užmokestis (Eur)

Direktoriaus pavaduotojas 2,00 1758,00 1758,00
Mokytojas 21,88 1095,00 1151,00
Logopedas 2,00 1176,00 1176,00
Mokytojo padėjėjas 12,50 792,00 792,00
Virėjas 3,00 1188,00 1188,00