- Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“ - http://www.ausrine.lt -

Vaiko brandumo vertinimas

Pakeistas Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas.

Nauja redakcija nuo 2016-09-01     Peržiūrėti dokumentą [1]