- Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“ - http://www.ausrine.lt -

Ugdymo inovacijų centro patarimai vaikų tėvams, globėjams

Tėvų įtraukimas į vaikų ugdymą  pripažįstamas kaip būtinas kokybiškų paslaugų aspektas. Vaikų ugdymo tęstinumas gali būti užtikrintas ir veiksmingas tik bendromis mokytojų, tėvų (globėjų) ir vaikų pastangomis.

Vaikams nereikia tobulų tėvų ar auklėtojų. Jiems būtina mylinčių suaugusiųjų parama, artimų žmonių, kurie stengiasi įžvelgti, kuo vaikas ypatingas ir kaip geriausia padėti jam tobulėti.

Prisiminkite, kad kiekviena veikla yra susijusi su vaikų ugdymu, t.y. sąveikaudami su vaikais, kai jie valgo, ruošiasi miegoti ar eina į tualetą, jūs padedate vaikams įgyti naujų žinių ir tobulinti jų įgūdžius. Todėl kalbėkite su vaikais, išklausykite ką jie sako, atsakykite į jų klausimus.

Ekstremalios situacijos neišvengiamai kelia stresą ir įtampą ne tik jums, bet ir jūsų vaikams, o tiksliau, jūsų išgyvenamas stresas persiduoda vaikams.  Todėl labai svarbu šeimoje palaikyti gerą psichologinę savijautą ir sveikatą.

Panaudokite saviizoliacijos laiką bendravimui su šeimos nariais. Stenkitės išsaugoti emocinę pusiausvyrą, pozityvų požiūrį ir ramybę. Kalbėkite su vaikais apie tai, kas vyksta, nepalikite jų nuošalyje.  Domėkitės vaikų poreikiais ir emocine savijauta. Padėkite jiems jaustis saugiai (skirkite laiko išklausymui, apkabinimui, paguodai ar kitokiai paramai). Bendraudami su vaikais stenkitės būti ramūs, nepamirškite, kad jūsų elgesys ir reakcijos daro jiems poveikį. Vaikui suprantama kalba paaiškinkite, kodėl jis neina į darželį, ką saviizoliacijos laikotarpiu jis turėtų daryti ir ko vengti.  Sudarykite vaikui galimybę klausti apie viską, kas jam rūpi ir nuoširdžiai atsakykite į visus klausimus. Prisiminkite, kad atsakymų vengimas gali padidinti jo nerimą. (prof. Nida Žemaitienė)

Praneškite paprastus faktus kas vyksta ir jiems suprantamais žodžiais pateikite aiškią informaciją kaip sumažinti užsikrėtimo riziką. Paprastais žodžiais paaiškinkite, kas yra virusas, kodėl būtinas karantinas ir kodėl svarbu laikytis prevencinių priemonių: kruopščiai plauti rankas, dezinfekuoti paviršius ir pan.

Mokslininkai nustatė, kad tinkamai besielgiančių vaikų tėvai visą savo bendravimą su vaiku grindė šiluma ir švelnumu. Nepaklusnių vaikų tėvai mėgino priversti vaikus paklusti paliepimams. Nustatyta, kad tėvų balso tembro šaižumas ir veiksmų vaiko atžvilgiu grubumas yra atvirkščiai proporcingas vaiko klusnumui.

Jei vaikas savo elgesiu jums kelia neigiamus išgyvenimus, pasakykite jam apie tai. Kalbėkite apie SAVO išgyvenimą, savo jausmus. Galima išreikšti savo nepasitenkinimą pavieniais vaiko veiksmais, bet ne vaiku apskritai. Galima smerkti vaiko veiksmus, bet ne jo jausmus, kad ir kokie nepageidautini jie būtų. Jei tokių jam kilo, vadinasi, tam yra priežastis.

Vaiko jausmai gali būti patys įvairiausi, bet jis dar nesugeba jų atpažinti, kontroliuoti ar suprasti. Mūsų darbas yra padėti vaikui tą padaryti: 1. Emocijų pavadinimas: „Tau dabar liūdna“ , “Esi nusivylęs (usi), piktas (a), pavargęs (usi)”ir tt. 2. Emocijų pripažinimas: reikšti jausmus yra NORMALU!

Prisiminkime, kad kuo dažniau supykstame ant vaiko, kritikuojame jį, tuo greičiau jis apibendrina: „Manęs nemyli“.

Kas padeda vaikams gerai jaustis?

Nusiraminimo strategijos:

Meditacija

Vėžlys

Galva nuleidžiama ant krūtinės, kūnas apkabinamas rankomis, vieną kartą giliai įkvepiama ir iškvepiama.

Padėkite vaikams išreikšti baimę ir liūdesį. Kiekvienas vaikas savaip išreiškia savo jausmus. Kartais jausmų išraišką palengvina įsitraukimas į kūrybinę veiklą, pavyzdžiui žaidimus ar piešimą. Vaikai jaučia palengvėjimą, kai gali bendrauti ir išreikšti jausmus saugioje ir juos palaikančioje aplinkoje.

Vaiko gera savijauta ir įsitraukimas į veiklą yra būtina sąlyga ugdymosi sėkmei. Užimkite vaikus jų amžių atitinkančia įtraukiančia, ugdančia veikla. Pasinaudokite mokytojų patarimais. Kiek tai įmanoma, skatinkite vaikus žaisti ir bendrauti tarpusavyje, net jei rekomenduojama apriboti socialinius kontaktus ir tai vyktų tik šeimos rate. Palaikykite reguliarius ryšius su savo artimaisiais (pvz. telefonu ir kitais būdais).

Namuose išmokite paprastų kasdienių fizinių pratimų, kad karantino ar izoliacijos metu išliktumėte judrus ir galėtumėte sumažinti nuobodulį.

Svarbu užtikrinkite stabilų vaikų dienos režimą. Pasirūpinkite, kad jie sistemingai tęstų ugdymosi veiklą, padėtų namų ruošoje ir turėtų pakankamai laiko aktyviems žaidimams, mėgstamai veiklai, buvimui gryname ore bei miegui. Labai svarbu susidėlioti aiškią dienotvarkę. Susitarkite, kada vaikas kelsis, kuriuo metu atliks užduotis ir ilsėsis, kada skirsite laiko bendrai šeimos veiklai, kelintą valandą jis eis miegoti. Taip pat svarbu nuspręsti, kokių naujų taisyklių bus laikomasi. Žinojimas ir ribos suteikia vaikams aiškumo, o tai padės lengviau ištverti karantiną.

Pasistenkite, kiek įmanoma išlaikyti socialinius kontaktus. Reguliariai bendraukite telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis su giminėmis ir artimaisiais, sudarykite sąlygas vaikams susisiekti su jų draugais, seneliais, kitais giminaičiais. Išlaikykite kuo daugiau įprastų kasdienių dalykų – ritualų, kurie yra šeimoje įprasti. Tai visiems padeda jaustis saugiau.

UIC