- Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“ - http://www.ausrine.lt -

Tvarkos ir aprašai

Korupcijos prevencijos programa    Peržiūrėti dokumentą [1]

Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas     Peržiūrėti dokumentą [2]

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas   Peržiūrėti dokumentą  [3]

Darbo tvarkos aprašas    Peržiūrėti dokumentą [4]

Kauno miesto švietimo įstaigos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika   Peržiūrėti dokumentą [5]

Kauno lopšelio-darželio „Aušrinė“ ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės    Peržiūrėti dokumentą