- Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“ - http://www.ausrine.lt -

Taryba

Dėl konkurso Kauno lopšelio-darželio „Aušrinė“ vadovo pareigoms eiti komisijos sudarymo   Peržiūrėti dokumentą [1]

ĮSTAIGOS TARYBA (Tel. (8 37) 37 75 56, (8 37) 37 75 28)

SPRENDŽIA ĮSTAIGOS VEIKLOS KOKYBĖS KLAUSIMUS, DALYVAUJA RENGIANT ĮSTAIGOS VEIKLOS STRATEGIJAS

Pirmininkė – Grasilda Budrienė.

Nariai:  Irena Puodžiukaitienė,

Indrė Zinkevičiūtė,

Dalia Linkevičienė,

Vida Pusvaškienė,

Julija Steponavičienė,

Marius Rimkevičius,

Saugirdas Bardauskas,

Gintaras Dervinis.


MOKYTOJŲ TARYBA

SPRENDŽIA UGDYMO KOKYBĖS KLAUSIMUS

Pirmininkė – Audronė Trumpickienė, direktorė.

Nariai:  visos pedagogės,

Diana Liubinienė, logopedė,

Daiva Juodsnukienė, logopedė,

Ilona Ramoškevičienė, neformaliojo švietimo (kūno kultūros) mokytoja,

Leonora Aranauskienė, neformaliojo švietimo (muzikos) mokytoja.

Ieva Sutkaitienė, psichologė.


VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

SPRENDŽIA SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMO IR PAGALBOS KLAUSIMUS

Komijos pirmininkėAudronė Trumpickienė, direktorė,

Komisijos pirmininko pavaduotojaDiana Liubinienė, logopedė,

Komisijos sekretorėIrina Paškevičienė, auklėtoja.

Nariai: pedagogės pagal situaciją,

Daiva Juodsnukienė, logopedė,

Vida Pusvaškienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,

Ilona Ramoškevičienė, neformaliojo švietimo (kūno kultūros) mokytoja,

Ieva Sutkaitienė, psichologė.


PEDAGOGŲ ATESTACINĖ KOMISIJA

SPRENDŽIA PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KLAUSIMUS

Pirmininkė – Danguolė Valienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:  Irena Puodžiukaitienė, auklėtoja metodininkė,

Dalia Klinavičienė, auklėtoja ekspertė,

Kazimiera Kasiulevičienė, auklėtoja metodininkė,

Edita Mikelionienė, švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.