• img_1472
 • img_1684
 • img_0635
 • img_1236
 • img_6787
 • img_1146
 • img_5183
 • img_1037
 • img_1530
 • img_1500
 • img_1295
 • img_1515
 • img_5285
 • p5100294
 • img_1232
 • img_5448
 • p5100301_0
 • img_7193
 • img_1510
 • img_1479
 • ssa46662
 • p5100292
 • img_6907
 • img_4635
 • img_0600
 • ssa46619
 • p4190003
 • img_1284
 • p5100291
 • img_1028
 • img_1128
 • p3250239
 • statyb
 • img_0177
 • img_0710
 • img_1385
 • p5100292_0
 • img_4219
 • img_5502
 • img_0551
 • img_5512
 • img_0211
 • img_7211
 • vaidmen
 • kalbos-c
 • p5100281
 • img_0723
 • img_1420
 • dsc_1389
 • dscf1306
 • img_7025
 • dsc_1401
 • img_1480
 • img_1438
 • img_1165
 • p5100301
 • img_5289
 • img_7178
 • img_0649
 • img_5360
Atnaujinta: spalio 18, 2017   Spausdinti puslapį

Taryba

ĮSTAIGOS TARYBA (Tel. (8 37) 37 75 56, (8 37) 37 75 28)

SPRENDŽIA ĮSTAIGOS VEIKLOS KOKYBĖS KLAUSIMUS, DALYVAUJA RENGIANT ĮSTAIGOS VEIKLOS STRATEGIJAS

Pirmininkė – Grasilda Budrienė.

Nariai:  Irena Puodžiukaitienė,

Indrė Zinkevičiūtė,

Dalia Linkevičienė,

Vida Pusvaškienė,

Julija Steponavičienė,

Raminta Bogušienė,

Saugirdas Bardauskas,

Gintaras Dervinis.


MOKYTOJŲ TARYBA

SPRENDŽIA UGDYMO KOKYBĖS KLAUSIMUS

Pirmininkė – Audronė Trumpickienė, direktorė.

Nariai:  visos pedagogės,

Diana Liubinienė, logopedė,

Daiva Juodsnukienė, logopedė,

Ilona Ramoškevičienė, neformaliojo švietimo (kūno kultūros) mokytoja,

Leonora Aranauskienė, neformaliojo švietimo (muzikos) mokytoja.

Ieva Sutkaitienė, psichologė.


VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

SPRENDŽIA SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMO IR PAGALBOS KLAUSIMUS

Komijos pirmininkėAudronė Trumpickienė, direktorė,

Komisijos pirmininko pavaduotojaDiana Liubinienė, logopedė,

Komisijos sekretorėIrina Skirienė, auklėtoja.

Nariai: pedagogės pagal situaciją,

Daiva Juodsnukienė, logopedė,

Vida Pusvaškienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,

Ilona Ramoškevičienė, neformaliojo švietimo (kūno kultūros) mokytoja,

Ieva Sutkaitienė, psichologė.


PEDAGOGŲ ATESTACINĖ KOMISIJA

SPRENDŽIA PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KLAUSIMUS

Pirmininkė – Danguolė Valienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:  Irena Puodžiukaitienė, auklėtoja metodininkė,

Dalia Klinavičienė, auklėtoja ekspertė,

Kazimiera Kasiulevičienė, auklėtoja metodininkė,

Gražina Jablonskienė, švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.