• img_4635
 • img_0635
 • img_1232
 • img_1037
 • img_0723
 • p5100301
 • dsc_1401
 • p5100294
 • img_0211
 • img_1385
 • p5100281
 • img_5285
 • img_5360
 • img_7025
 • img_1515
 • ssa46662
 • dsc_1389
 • img_6907
 • img_1438
 • img_7193
 • img_7211
 • img_1295
 • img_6787
 • img_7178
 • img_5512
 • img_1128
 • img_1472
 • img_0600
 • img_5448
 • img_1480
 • img_1684
 • img_1510
 • img_1165
 • img_5289
 • img_0649
 • img_1479
 • img_1530
 • vaidmen
 • statyb
 • p5100301_0
 • p4190003
 • img_4219
 • img_0177
 • kalbos-c
 • img_5502
 • img_1146
 • p3250239
 • img_0551
 • img_1500
 • dscf1306
 • img_5183
 • img_1028
 • img_1284
 • ssa46619
 • p5100292_0
 • p5100292
 • p5100291
 • img_0710
 • img_1420
 • img_1236
Atnaujinta: 13 gruodžio, 2019   Spausdinti puslapį

Pedagogai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1 Leonora Aranauskienė Aukštesnysis,
J. Gruodžio muzikos m-kla, 1973 m.
Choro dirigavimas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (muzikos) mokytoja Vyresnioji auklėtoja
2 Ilona Ramoškevičienė Aukštasis,
LKKA, 2009 m.
LKKA, 2011 m.
Kūno kultūra Neformaliojo švietimo (kūno kultūros) mokytoja Mokytoja metodininkė
3 Judita Neverdauskienė Aukštasis,
ŠU, 2006 m.
KTU, 2014 m.
Grafinės ir taikomosios technologijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (menų) mokytoja Mokytoja
4 Daiva Juodsnukienė Aukštasis,
ŠPU, 1989 m.
Oligofrenopedagogika Logopedė Vyr. logopedė
5 Diana Liubinienė Aukštasis,
ŠU, 2001 m.
VPU, 2005 m.
Specialioji pedagogika ir logopedija Logopedė, specialioji pedagogė Pedagogė metodininkė
6 Ieva Sutkaitienė Aukštasis,
VDU, 2008 m.
Mokyklinė psichologija Psichologė IV kategorijos psichologė
7 Ingrida Bertulienė Aukštasis,
ŠU, 2005 m.
Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Auklėtoja metodininkė
8 Jolita Gustaitienė Aukštasis,
KU, 2004 m.
Vaikystės pedagogika Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresnioji auklėtoja
9 Dalia Klinavičienė Aukštasis,
VDU, 2005 m.
VPU, 2006 m.
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogika Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Auklėtoja ekspertė
10 Gintarė Varškevičiūtė Aukštasis,
VPU 2009 m.
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogika Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo);

Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo)

Vyresnioji auklėtoja
11 Lilija Valentienė Aukštesnysis,
Marijampolės ped. m-kla, 1976 m.
Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) Vyresnioji auklėtoja
12 Grasilda Budrienė Aukštesnysis,
Marijampolės ped. m-kla, 1979 m.
Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) Vyresnioji auklėtoja
13 Dalia Marčenkienė Aukštesnysis,
Marijampolės ped. m-kla, 1977 m.
Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresnioji auklėtoja
14 Ona Kveragienė Aukštesnysis,
Klaipėdos ped. m-kla, 1973 m.
Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresnioji auklėtoja
15 Irena Puodžiukaitienė Aukštasis,
VPU, 2004 m.
Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Auklėtoja metodininkė
16 Kazimiera Kasiulevičienė Aukštasis,
KU, 2005 m.
Vaikystės pedagogika Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) Auklėtoja metodininkė
17 Elena Aleknienė Aukštasis ne-
universitetinis,
Kauno kolegija, 2010 m.
Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresnioji auklėtoja
18 Rasa Mikštaitė Aukštasis,
KU, 2005 m.
Vaikystės pedagogika Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) Auklėtoja metodininkė
19 Nijolė Railienė Aukštesnysis,
Panevežio ped. m-kla, 1975 m.
Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) Vyresnioji auklėtoja
20 Albina Viselgaitė Aukštasis ne-
universitetinis Kauno kolegija, 2006 m.
Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresnioji auklėtoja
21 Dovilė Smilgaitytė Aukštasis,
LEU, 2013 m.
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogika Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Auklėtoja
22 Rozvita Šemežytė-Zykienė Aukštasis
VDU, 2015 m.
Aukštasis neuniversitetinis
Kauno kolegija, 2013 m.
Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
23 Ina Saramud Specialusis vidurinis išsilavinimas,
Černiachovsko pedagoginė mokykla, 1992 m.
Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Auklėtoja
24 Irina Paškevičienė Aukštasis neuniversitetinis
Kauno kolegija, 2015 m.
Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Auklėtoja
25 Indrė Zinkevičiūtė Aukštasis,
VPU, 2010 m.
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogika Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Vyresnioji auklėtoja
26 Edita Jasienė Aukštasis neuniversitetinis
Kauno kolegija, 2017
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Auklėtoja
27 Kristina Petruitytė Aukštasis,
Kauno kolegija, 2017
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Auklėtoja
28 Svetlana Jonikienė Aukštasis,
Kauno kolegija, 2012 m.
Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Auklėtoja
29 Dalia Linkevičienė Aukštasis neuniversitetinis, Vilniaus kolegija, 2008 m. Mokytoja (ikimokyklinio ugdymo)