• img_0177
 • img_0551
 • img_1515
 • img_5285
 • img_5289
 • p5100281
 • img_1165
 • img_4219
 • img_1146
 • img_5360
 • p5100294
 • p3250239
 • img_0600
 • img_1128
 • img_5448
 • ssa46662
 • img_0635
 • img_7211
 • img_1480
 • p5100292
 • img_1295
 • img_1684
 • p4190003
 • p5100292_0
 • img_1510
 • p5100291
 • dsc_1401
 • dscf1306
 • img_1236
 • img_1037
 • img_1438
 • statyb
 • dsc_1389
 • img_0211
 • img_5512
 • img_0723
 • ssa46619
 • kalbos-c
 • img_1472
 • img_1479
 • img_6907
 • img_1500
 • img_1420
 • img_5183
 • img_1028
 • img_0649
 • img_7025
 • img_0710
 • img_1232
 • p5100301
 • img_7178
 • img_4635
 • vaidmen
 • img_6787
 • img_1530
 • img_5502
 • img_1385
 • p5100301_0
 • img_1284
 • img_7193
Atnaujinta: rugsėjo 25, 2017   Spausdinti puslapį

Pedagogai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1 Leonora Aranauskienė Aukštesnysis,
J. Gruodžio muzikos m-kla, 1973 m.
Choro dirigavimas Neformaliojo švietimo (muzikos) mokytoja Vyresnioji auklėtoja
2 Ilona Ramoškevičienė Aukštasis,
LKKA, 2009 m.
LKKA, 2011 m.
Kūno kultūra Neformaliojo švietimo (kūno kultūros) mokytoja Vyresnioji mokytoja
3 Judita Neverdauskienė Aukštasis,
ŠU, 2006 m.
KTU, 2014 m.
Grafinės ir taikomosios technologijos Neformaliojo švietimo (menų) mokytoja Mokytoja
4 Daiva Juodsnukienė Aukštasis,
ŠPU, 1989 m.
Oligofrenopedagogika Logopedė Vyr. logopedė
5 Diana Liubinienė Aukštasis,
ŠU, 2001 m.
VPU, 2005 m.
Specialioji pedagogika ir logopedija Logopedė Vyr. spec. pedagogė
6 Ieva Sutkaitienė Aukštasis,
VDU, 2008 m.
Mokyklinė psichologija Psichologė Psichologė
7 Ingrida Bertulienė Aukštasis,
ŠU, 2005 m.
Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Auklėtoja metodininkė
8 Jolita Gustaitienė Aukštasis,
KU, 2004 m.
Vaikystės pedagogika Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
9 Dalia Klinavičienė Aukštasis,
VDU, 2005 m.
VPU, 2006 m.
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogika Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Auklėtoja ekspertė
10 Gintarė Varškevičiūtė Aukštasis,
VPU 2009 m.
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogika Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyresnioji auklėtoja
11 Lilija Valentienė Aukštesnysis,
Marijampolės ped. m-kla, 1976 m.
Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
12 Grasilda Budrienė Aukštesnysis,
Marijampolės ped. m-kla, 1979 m.
Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
13 Virginija Pečiukonienė Aukštasis,
VPU, 2004 m.
KTU, 2007 m.
Socialinė pedagogika Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Auklėtoja metodininkė
14 Dalia Marčenkienė Aukštesnysis,
Marijampolės ped. m-kla, 1977 m.
Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
15 Ona Kveragienė Aukštesnysis,
Klaipėdos ped. m-kla, 1973 m.
Ikimokyklinis ugdymas Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyresnioji auklėtoja
16 Irena Puodžiukaitienė Aukštasis,
VPU, 2004 m.
Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Auklėtoja metodininkė
17 Kazimiera Kasiulevičienė Aukštasis,
KU, 2005 m.
Vaikystės pedagogika Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Auklėtoja metodininkė
18 Elena Pultinavičiūtė Aukštasis ne-
universitetinis,
Kauno kolegija, 2010 m.
Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
19 Rasa Mikštaitė Aukštasis,
KU, 2005 m.
Vaikystės pedagogika Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Auklėtoja metodininkė
20 Nijolė Railienė Aukštesnysis,
Panevežio ped. m-kla, 1975 m.
Ikimokyklinis ugdymas Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyresnioji auklėtoja
21 Albina Viselgaitė Aukštasis ne-
universitetinis Kauno kolegija, 2006 m.
Ikimokyklinis ugdymas Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyresnioji auklėtoja
22 Ona Banevičienė Aukštasis ne-
universitetinis Kauno kolegija, 2008 m.
Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
23 Dovilė Smilgaitytė Aukštasis,
LEU, 2013 m.
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogika Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Auklėtoja
24 Rozvita Šemežytė-Zykienė Aukštasis
VDU, 2015 m.
Aukštasis neuniversitetinis
Kauno kolegija, 2013 m.
Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
25 Ina Saramud Specialusis vidurinis išsilavinimas,
Černiachovsko pedagoginė mokykla, 1992 m.
Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Auklėtoja
26 Irina Skirienė Aukštasis neuniversitetinis
Kauno kolegija, 2015 m.
Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Auklėtoja
27 Indrė Zinkevičiūtė Aukštasis,
VPU, 2010 m.
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogika Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
28 Edita Jasienė Aukštasis neuniversitetinis
Kauno kolegija, 2017
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Auklėtoja
29 Kristina Petruitytė Aukštasis,
Kauno kolegija, 2017
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Auklėtoja
30 Svetlana Jonikienė Aukštasis,
Kauno kolegija, 2012 m.
Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Auklėtoja