- Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“ - http://www.ausrine.lt -

Veiklos kryptys

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Teikti kokybišką ir atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas jo tolesniam sėkmingam ugdymui (si) mokykloje.

 

UŽDAVINIAI: