- Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“ - http://www.ausrine.lt -

Planavimo dokumentai

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRINĖ“ 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS       Peržiūrėti dokumentą [1]  

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRINĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS      [2]Peržiūrėti dokumentą [3]

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRINĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS    Peržiūrėti dokumentą [4]

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRINĖ“ 2019-2021 METŲ STRATEGINIS PLANAS     Peržiūrėti dokumentą [5]

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRINĖ“ 2016-2018 METŲ STRATEGINIS PLANAS    Peržiūrėti dokumentą [6]

___________________________________________________________________________________________________________________________________

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRINĖ“ DIREKTORĖS 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA IR UŽDUOTYS  Peržiūrėti dokumentą [7]

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRINĖ“ DIREKTORĖS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA IR UŽDUOTYS  Peržiūrėti dokumentą [8]

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRINĖ“ DIREKTORĖS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA IR UŽDUOTYS     Peržiūrėti dokumentą [9]