- Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“ - http://www.ausrine.lt -

Vaikų priėmimo tvarka

 Priėmimas ir konsultacijos dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vyksta

antradieniais  8.00-15.00 val. 

Kreiptis į raštvedę. Tel. (8 37)  37 75 28.

Karantino metu skambinkite telefonu arba rašykite el. laišką!

Reikalingi dokumentai: vaiko gimimo liudijimas (kopija), dokumentai patvirtinantys prioritetą.

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMAS NR. T-456 „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-331 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS“ PAKEITIMO“

Peržiūrėti dokumentą [1]

 

SPRENDIMAS DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-331 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS“ PAKEITIMO

 Peržiūrėti dokumentą [2]

 

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti dokumentą [3]

Informaciją apie laisvas vietas ir eilę registruotame darželyje galite sužinoti adresu  http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/ [4]

 

REIKALAVIMAS DĖL PRIVALOMŲ SKIEPŲ ATŠAUKTAS 2016 m. liepos mėn.  Plačiau   Peržiūrėti dokumentą [5]

Nuo 2016 m. sausio 1 dienos pakeista vaikų priėmimo į Kauno m. savivaldybės įsteigtas biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka. Pagal naują tvarką, iki kiekvienų metų birželio 1 d. yra sudaromas vaikų, priimamų į švietimo įstaigos grupes nuo tų metų rugsėjo 1 dienos, sąrašas.
Sudarant priimamų vaikų sąrašą, laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką principo.
Pirmiausia į eilę įtraukiami vaikai, turintys pirmenybę, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą. Toliau eilė sudaroma taip: į eilę įtraukiama po vieną vaiką, turintį pirmenybę (įvaikintiems 1,5–6 metų vaikams; vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus; vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (pateikiama PPT rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada); vaikams iš socialiai remtinų šeimų; vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų.) ir vaiką, neturintį pirmenybės. Toliau eilės sudarymas kartojamas tokia pačia tvarka.

Plačiau  Peržiūrėti dokumentą [3]

 

ĮSAKYMAS DĖL VIETŲ SKAIČIAUS

Peržiūrėti dokumentą [6]

 

VAIKŲ ATVEDIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES IR IŠLEIDIMO IŠ JŲ TVARKOS APRAŠAS
Peržiūrėti dokumentą [7]

 

 KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRINĖ“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS

Peržiūrėti dokumentą [8]

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRINĖ“ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS 

Peržiūrėti dokumentą [9]