• img_7025
 • p3250239
 • img_7178
 • img_5360
 • img_1236
 • img_4219
 • img_1472
 • img_1165
 • img_7193
 • img_6787
 • img_0649
 • ssa46662
 • img_1684
 • img_1028
 • img_5183
 • img_1232
 • img_1420
 • p5100301_0
 • vaidmen
 • p5100294
 • img_0600
 • img_1479
 • img_1438
 • p5100291
 • img_1037
 • img_0635
 • img_0177
 • p5100281
 • img_5285
 • img_1510
 • p5100301
 • p4190003
 • p5100292_0
 • img_1128
 • dsc_1389
 • img_0710
 • kalbos-c
 • img_1284
 • statyb
 • img_0723
 • img_1480
 • img_7211
 • img_5502
 • img_1385
 • img_1295
 • img_5289
 • img_6907
 • img_0551
 • p5100292
 • ssa46619
 • img_5448
 • dscf1306
 • img_0211
 • img_1500
 • img_5512
 • dsc_1401
 • img_1515
 • img_4635
 • img_1146
 • img_1530
Atnaujinta: gegužės 30, 2019   Spausdinti puslapį

Vaikų priėmimo tvarka

 Priėmimas ir konsultacijos dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vyksta

antradieniais  8.00-15.00 val. 

Kreiptis į administratorę. Tel. (8 37)  37 75 28.

Reikalingi dokumentai: vaiko gimimo liudijimas (kopija), dokumentai patvirtinantys prioritetą.

SPRENDIMAS DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-331 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS“ PAKEITIMO

 Peržiūrėti dokumentą

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti dokumentą

Informaciją apie laisvas vietas ir eilę registruotame darželyje galite sužinoti adresu  http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REIKALAVIMAS DĖL PRIVALOMŲ SKIEPŲ ATŠAUKTAS 2016 m. liepos mėn.  Plačiau   Peržiūrėti dokumentą

Nuo 2016 m. sausio 1 dienos pakeista vaikų priėmimo į Kauno m. savivaldybės įsteigtas biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka. Pagal naują tvarką, iki kiekvienų metų birželio 1 d. yra sudaromas vaikų, priimamų į švietimo įstaigos grupes nuo tų metų rugsėjo 1 dienos, sąrašas.
Sudarant priimamų vaikų sąrašą, laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką principo.
Pirmiausia į eilę įtraukiami vaikai, turintys pirmenybę, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą. Toliau eilė sudaroma taip: į eilę įtraukiama po vieną vaiką, turintį pirmenybę (įvaikintiems 1,5–6 metų vaikams; vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus; vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (pateikiama PPT rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada); vaikams iš socialiai remtinų šeimų; vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų.) ir vaiką, neturintį pirmenybės. Toliau eilės sudarymas kartojamas tokia pačia tvarka.

Plačiau  Peržiūrėti dokumentą


ĮSAKYMAS DĖL VIETŲ SKAIČIAUS PADIDINIMO

Peržiūrėti dokumentą

VAIKŲ ATVEDIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES IR IŠLEIDIMO IŠ JŲ TVARKOS APRAŠAS
Peržiūrėti dokumentą

 KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRINĖ“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS

Peržiūrėti dokumentą

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRINĖ“ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS 

Peržiūrėti dokumentą