• img_1028
 • img_1146
 • dsc_1389
 • img_0723
 • img_0551
 • vaidmen
 • ssa46662
 • img_5183
 • img_1530
 • img_5289
 • p5100301_0
 • dsc_1401
 • img_5512
 • img_5360
 • statyb
 • img_4635
 • img_1165
 • img_7211
 • img_0600
 • p5100292_0
 • img_7178
 • img_1232
 • img_5285
 • p5100294
 • img_1500
 • p5100281
 • img_1037
 • img_0635
 • img_5448
 • img_1385
 • p5100292
 • img_1479
 • img_1128
 • img_1284
 • img_1684
 • p4190003
 • img_6907
 • img_7025
 • img_1295
 • img_0649
 • img_1472
 • ssa46619
 • img_1420
 • img_5502
 • img_1236
 • img_0710
 • p5100291
 • img_4219
 • img_1480
 • img_1510
 • img_6787
 • p5100301
 • img_7193
 • dscf1306
 • p3250239
 • img_0177
 • img_1515
 • img_0211
 • img_1438
 • kalbos-c
Atnaujinta: 1 liepos, 2020   Spausdinti puslapį

Vaikų priėmimo tvarka

 Priėmimas ir konsultacijos dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vyksta

antradieniais  8.00-15.00 val. 

Kreiptis į raštvedę. Tel. (8 37)  37 75 28.

Karantino metu skambinkite telefonu arba rašykite el. laišką!

Reikalingi dokumentai: vaiko gimimo liudijimas (kopija), dokumentai patvirtinantys prioritetą.

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMAS NR. T-456 „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-331 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS“ PAKEITIMO“

Peržiūrėti dokumentą

 

SPRENDIMAS DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-331 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS“ PAKEITIMO

 Peržiūrėti dokumentą

 

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti dokumentą

Informaciją apie laisvas vietas ir eilę registruotame darželyje galite sužinoti adresu  http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/

 

REIKALAVIMAS DĖL PRIVALOMŲ SKIEPŲ ATŠAUKTAS 2016 m. liepos mėn.  Plačiau   Peržiūrėti dokumentą

Nuo 2016 m. sausio 1 dienos pakeista vaikų priėmimo į Kauno m. savivaldybės įsteigtas biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarka. Pagal naują tvarką, iki kiekvienų metų birželio 1 d. yra sudaromas vaikų, priimamų į švietimo įstaigos grupes nuo tų metų rugsėjo 1 dienos, sąrašas.
Sudarant priimamų vaikų sąrašą, laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką principo.
Pirmiausia į eilę įtraukiami vaikai, turintys pirmenybę, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą. Toliau eilė sudaroma taip: į eilę įtraukiama po vieną vaiką, turintį pirmenybę (įvaikintiems 1,5–6 metų vaikams; vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus; vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (pateikiama PPT rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada); vaikams iš socialiai remtinų šeimų; vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų.) ir vaiką, neturintį pirmenybės. Toliau eilės sudarymas kartojamas tokia pačia tvarka.

Plačiau  Peržiūrėti dokumentą

 

ĮSAKYMAS DĖL VIETŲ SKAIČIAUS

Peržiūrėti dokumentą

 

VAIKŲ ATVEDIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES IR IŠLEIDIMO IŠ JŲ TVARKOS APRAŠAS
Peržiūrėti dokumentą

 

 KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRINĖ“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS

Peržiūrėti dokumentą

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUŠRINĖ“ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS 

Peržiūrėti dokumentą