- Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“ - http://www.ausrine.lt -

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Vasario 16-osios šventę, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, lopšelio-darželio ,,Aušrinė“ vaikai, kartu su pedagogais, susirinkę salėje, paminėjo penktadienio rytą. Visi drauge žiūrėjome vaizdinę medžiagą apie Lietuvą, klausėmės pasakojimų apie mūsų krašto žymius objektus. Šventiškai nusiteikę giedojome Lietuvos himną. Pasirodymą surengė darželio choro vaikai, „Bitutės“ grupės auklėtinis padeklamavo eilėraštį, o šventę užbaigė darželio šokėjos sušokusios nuotaikingą šokį.

[1] [2] [3] [4] [5] [6]