- Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“ - http://www.ausrine.lt -

ES projektai

UIC mokymų IV dalis

2021 m. sausio 19 d. ZOOM nuotolinio bendravimo aplinkoje vyko kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Saugios ir stimuliuojančios aplinkos kūrimas ikimokyklinėje įstaigoje“. Seminarą vedė lektorė R. Sabaliauskienė. Mokymų metu dalyvės:

 

„Šviesos“ Mokymo centro mokymai (II dalis)

 

2020 m. gruodžio 9 d. Zoom nuotolinio bendravimo aplinkoje vyko kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų psichologinio atsparumo stiprinimas“. Mokymų metu buvo kalbama apie medikų, psichologų, socialinių pedagogų, psichiatrų ir kitų specialistų pagalba yra nesunkiai prieinama, tačiau du trečdaliai vaikų, patiriančių psichologinių problemų, jos dėl įvairių priežasčių negauna. Suaugusieji žino, kaip vaiką maitinti, kaip jį aprengti, tačiau ne visi supranta jo psichinius ir emocinius poreikius įvairias amžiaus tarpsniais. Todėl yra ypač svarbu, kad tėvai ir pedagogai domėtųsi, kalbėtų apie vaikų psichinę sveikatą, aktyviai bendradarbiautų šioje srityje.

 

„Šviesos“ Mokymo centro mokymai (I dalis) 

 

2020 m. lapkričio 25 d. Zoom nuotolinio bendravimo aplinkoje vyko kvalifikacijos tobulinimo seminaras  „Netinkamas vaikų elgesys ikimokyklinio ugdymo įstaigoje: kylantys sunkumai ir pagalbos galimybės“. Mokymo metu buvo kalbama apie:

 

UIC mokymų ciklo III dalis

 

2020 m. spalio 22 d. Kauno lopšelyje-darželyje „Aušrinė“ vyko trečioji „Ugdymo strategijos, padedančios vaikui patirti sėkmę ugdymo(si) procese ikimokyklinėje įstaigoje“ mokymų dalis. Mokymų metu buvo kalbama apie:

[1] [2] [3]

 

 

 

 

 

UIC mokymų ciklo II dalis

2020 m. spalio 1 d. Kauno lopšelyje-darželyje ,,Aušrinė“ vyko antroji „Ugdomosios veiklos planavimas ir vaikų pasiekimų vertinimas ikimokyklinėje įstaigoje“ mokymų dalis. Mokymų metu buvo aptariama apie:

 

UIC mokymų ciklo I dalis

2020 m. rugsėjo 24 d. Kauno lopšelyje-darželyje ,,Aušrinė“ vyko pirmoji „Ugdymo turinio vadyba ikimokyklinėje įstaigoje“ mokymų dalis. Mokymų dalyvės sužinojo apie:

 

 

El. dienyno ir skaitmeninių technologijų mokymai (II dalis)

2020 m. rugsėjo 15 d. Kauno lopšelyje-darželyje ,,Aušrinė“ vyko antroji „El. dienyno ir skaitmeninių technologijų“ mokymų dalis. Praktinių mokymų metų dalyvės sužinojo:

 

El. dienyno ir skaitmeninių technologijų mokymai (I dalis)

2020 m. vasario 12 d. mūsų darželyje prasidėjo pirmieji ESF projekto ,,Ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas, telkiant bendruomenę ugdymo kokybės ir aplinkų gerinimui“ mokymai. Susirinko 30 dalyvių iš penkių projekte dalyvaujančių įstaigų. Direktorė Audronė Trumpickienė trumpai pristatė projekto tikslus, siekiamus rezultatus, palinkėjo sėkmės mokymuose. Mokymus veda UAB ,,Kompiuterizuoti sprendimai“.Pirmojo seminaro metu buvo tobulinamos žinios ir įgūdžiai dirbant su el.dienymo programa ,,Mūsų darželis“ . Lektorė Aušrinė Indilienė atskleidė  programos privalumus, atsakė į rūpimus klausimus, sprendžiant praktines užduotis.

[11] [12] [13] [14] [15] [16]


[17]