• img_1128
 • p5100281
 • img_0723
 • img_7178
 • img_1028
 • dsc_1401
 • img_1530
 • img_5285
 • ssa46662
 • img_0710
 • img_1232
 • vaidmen
 • img_1385
 • dsc_1389
 • kalbos-c
 • img_1479
 • img_7193
 • img_1684
 • p5100291
 • statyb
 • img_0177
 • img_1295
 • p5100294
 • ssa46619
 • img_5448
 • img_6787
 • img_1438
 • img_5289
 • p5100292_0
 • img_0600
 • img_1284
 • img_1500
 • p4190003
 • img_0551
 • img_0635
 • img_5512
 • img_1165
 • img_0211
 • img_1472
 • img_7025
 • img_1515
 • p5100292
 • img_5360
 • img_1420
 • img_6907
 • p3250239
 • img_0649
 • img_1480
 • p5100301
 • img_1510
 • img_1037
 • dscf1306
 • p5100301_0
 • img_4219
 • img_1146
 • img_1236
 • img_5502
 • img_4635
 • img_7211
 • img_5183
Atnaujinta: 24 rugsėjo, 2020   Spausdinti puslapį

ES projektai

El. dienyno ir skaitmeninių technologijų mokymai (II dalis)

2020 m. rugsėjo 15 d. Kauno lopšelyje-darželyje ,,Aušrinė“ vyko antroji „El. dienyno ir skaitmeninių technologijų“ mokymų dalis. Praktinių mokymų metų dalyvės sužinojo:

 • kaip sistemos pagalba mažinti laiko sąnaudas, pildant grupės dokumentaciją;
 • kaip įsitraukti į kasdienį darbą nuotoliniu būdu;
 • kaip tėvams suteikti tikslingą informaciją apie vaikų ugdymo(si) pasiekimus;
 • kaip glaudžiau pedagogams bendradarbiauti su tėvais keičiantis informacija, patalpinant sistemoje reikalingus dokumentus;
 • kaip įstaigos administracija gali stebėti ir kartu dalyvauti kiekvieno pedagogo veikloje, susipažindama su planais, veiklomis, teikdama rekomendacijas ar pastabas.

 

El. dienyno ir skaitmeninių technologijų mokymai (I dalis)

Vasario 12 d. mūsų darželyje prasidėjo pirmieji ESF projekto ,,Ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas, telkiant bendruomenę ugdymo kokybės ir aplinkų gerinimui“ mokymai. Susirinko 30 dalyvių iš penkių projekte dalyvaujančių įstaigų. Direktorė Audronė Trumpickienė trumpai pristatė projekto tikslus, siekiamus rezultatus, palinkėjo sėkmės mokymuose. Mokymus veda UAB ,,Kompiuterizuoti sprendimai“.Pirmojo seminaro metu buvo tobulinamos žinios ir įgūdžiai dirbant su el.dienymo programa ,,Mūsų darželis“ . Lektorė Aušrinė Indilienė atskleidė  programos privalumus, atsakė į rūpimus klausimus, sprendžiant praktines užduotis.