• dsc_1401
 • img_1037
 • img_1232
 • img_5183
 • dscf1306
 • img_1165
 • img_1515
 • img_1472
 • img_5502
 • img_5360
 • img_1479
 • p5100281
 • img_1236
 • img_4219
 • img_1128
 • img_0211
 • ssa46662
 • p5100301
 • p5100292_0
 • p5100301_0
 • img_5289
 • p5100291
 • img_1146
 • img_0723
 • p5100292
 • img_5512
 • img_0649
 • img_1480
 • img_1530
 • statyb
 • img_5285
 • vaidmen
 • img_5448
 • img_0177
 • img_1500
 • ssa46619
 • p5100294
 • img_0551
 • img_1684
 • img_1295
 • p3250239
 • img_0635
 • img_1420
 • img_0600
 • img_1510
 • img_0710
 • img_1284
 • p4190003
 • img_6787
 • img_1438
 • img_6907
 • kalbos-c
 • img_4635
 • img_7025
 • img_1028
 • img_7178
 • img_7211
 • img_7193
 • img_1385
 • dsc_1389
Atnaujinta: 26 lapkričio, 2020   Spausdinti puslapį

ES projektai

„Šviesos“ Mokymo centro mokymai (I dalis) 

 

2020 m. lapkričio 25 d. Zoom nuotolinio bendravimo aplinkoje vyko kvalifikacijos tobulinimo seminaras  „Netinkamas vaikų elgesys ikimokyklinio ugdymo įstaigoje: kylantys sunkumai ir pagalbos galimybės“. Mokymo metu buvo kalbama apie:

 • sunkumus ir jausmus, kylančius kai vaikai elgiasi netinkama;
 • svarbias žinutes bei nuostatus siekiant pkyčių;
 • elgesio ir korekcijos būdus, kai vaikas turi: savireguliacijos sunkumų, demonstruoja intensyvias emocijas ir agresyvų elgesį, ignoruoja susitarimus, tyčiojasi iš kitų, keikiasi, yra nerimastingas, domisi savo ir kitų žmonių lytimi, kūnu.

 

UIC mokymų ciklo III dalis

 

2020 m. spalio 22 d. Kauno lopšelyje-darželyje „Aušrinė“ vyko trečioji „Ugdymo strategijos, padedančios vaikui patirti sėkmę ugdymo(si) procese ikimokyklinėje įstaigoje“ mokymų dalis. Mokymų metu buvo kalbama apie:

 • kokios ugdymo strategijos geriausiai padeda kiekvienam vaikui sėkmę ugdymo(si) procese ir norimą pažangą;
 • kaip pasirinkti ugdymo strategijas, skatinančias visapusišką vaikų ugdymą(si) ir norą mokytis, atsižvelgiant į grupės vaikų poreikius;
 • kokie naujausi moksliniai tyrimai ir pasaulinė sėkmingai dirbančių ikimokyklinių įstaigų praktinė patirtis.

 

 

 

 

 

UIC mokymų ciklo II dalis

2020 m. spalio 1 d. Kauno lopšelyje-darželyje ,,Aušrinė“ vyko antroji „Ugdomosios veiklos planavimas ir vaikų pasiekimų vertinimas ikimokyklinėje įstaigoje“ mokymų dalis. Mokymų metu buvo aptariama apie:

 • Kokybiška ugdomosios veiklos planavimą ir vaikų pasiekimų vertinimo svarbą šiuolaikinėje ikimokyklinėje įstaigoje.
 • Į ką atkreipti dėmesį stebint ir dokumentuojant kiekvieno vaiko daromą pažangą.
 • Kaip planuoti ugdomąją veiklą, siekiant užtikrinti kiekvieno vaiko ugdymosi sėkmę.
 • Kaip įtraukti vaikus, šeimas ir reikalingus specialistus į vertinimo ir planavimo procesą.

 

UIC mokymų ciklo I dalis

2020 m. rugsėjo 24 d. Kauno lopšelyje-darželyje ,,Aušrinė“ vyko pirmoji „Ugdymo turinio vadyba ikimokyklinėje įstaigoje“ mokymų dalis. Mokymų dalyvės sužinojo apie:

 • Šiuolaikinę kokybišką ikimokyklinio turinio sampratą.
 • Nuo ko priklauso ikimokyklinės įstaigos vadovo darbo efektyvumas.
 • Kaip tobulinti ugdymo turinį, atsižvelgiant į XXI a. Iššūkius.
 • Gerąją užsienio šalių ugdymo turinio vadybos patirtį ir kaip ja pasinaudoti Lietuvoje.

 

 

El. dienyno ir skaitmeninių technologijų mokymai (II dalis)

2020 m. rugsėjo 15 d. Kauno lopšelyje-darželyje ,,Aušrinė“ vyko antroji „El. dienyno ir skaitmeninių technologijų“ mokymų dalis. Praktinių mokymų metų dalyvės sužinojo:

 • kaip sistemos pagalba mažinti laiko sąnaudas, pildant grupės dokumentaciją;
 • kaip įsitraukti į kasdienį darbą nuotoliniu būdu;
 • kaip tėvams suteikti tikslingą informaciją apie vaikų ugdymo(si) pasiekimus;
 • kaip glaudžiau pedagogams bendradarbiauti su tėvais keičiantis informacija, patalpinant sistemoje reikalingus dokumentus;
 • kaip įstaigos administracija gali stebėti ir kartu dalyvauti kiekvieno pedagogo veikloje, susipažindama su planais, veiklomis, teikdama rekomendacijas ar pastabas.

 

El. dienyno ir skaitmeninių technologijų mokymai (I dalis)

2020 m. vasario 12 d. mūsų darželyje prasidėjo pirmieji ESF projekto ,,Ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas, telkiant bendruomenę ugdymo kokybės ir aplinkų gerinimui“ mokymai. Susirinko 30 dalyvių iš penkių projekte dalyvaujančių įstaigų. Direktorė Audronė Trumpickienė trumpai pristatė projekto tikslus, siekiamus rezultatus, palinkėjo sėkmės mokymuose. Mokymus veda UAB ,,Kompiuterizuoti sprendimai“.Pirmojo seminaro metu buvo tobulinamos žinios ir įgūdžiai dirbant su el.dienymo programa ,,Mūsų darželis“ . Lektorė Aušrinė Indilienė atskleidė  programos privalumus, atsakė į rūpimus klausimus, sprendžiant praktines užduotis.